Du er her: AU  Medarbejdere  Fakulteter Aarhus BSS Flytterokade 2016-2017

Flytterokade 2016-2017

Flytterokade 2016-2017

  • En oversigt over flytterokaden på Aarhus BSS.

Flytterokade skal styrke Aarhus BSS

Aarhus BSS står lige nu overfor en større flytterokade, som samler fakultetets to business-tunge institutter på Fuglesangs Allé. Formålet med rokaden er at styrke det faglige samarbejde mellem de to institutter og samtidig skabe nye studie- og undervisningsmiljøer på tværs af Aarhus BSS.

Når medarbejdere og studerende møder op på Aarhus BSS efter sommerferien 2017 vil fakultetet se noget anderledes ud. I løbet af foråret og sommeren 2017 gennemgår Aarhus BSS nemlig en større flytterokade, som samler to af fakultetets institutter på Fuglesangs Allé og samtidig skaber nye studie- og undervisningsmiljøer for studerende på tværs af Aarhus BSS.

Den forestående rokade indebærer, at Institut for Virksomhedsledelse, som efter 1. januar 2017 også tæller sektionen for virksomhedskommunikation fra det tidligere Institut for Erhvervskommunikation, flytter til Fuglesangs Allé i løbet af foråret og sommeren 2017. Her vil instituttet for fremtiden skulle dele adresse med Institut for Økonomi. Derudover skal en række tværgående administrative enheder også flytte – blandt andet Center for Undervisning og Læring (CUL) og bibliotekets medarbejdere, som samles i Nordøstre Hjørne i Universitetsparken. Samtidig vil rokaden skabe nye studie- og undervisningsmiljøer både på Fuglesangs Allé og i Nordøstre Hjørne, hvor et større sammenhængende område dedikeres til de studerende.

Stærke fag- og studiemiljøer

Dekan Thomas Pallesen er ikke i tvivl om, at rokaden samlet set vil styrke Aarhus BSS – både for medarbejdere og studerende.

”Når vi flytter Institut for Virksomhedsledelse til Fuglesangs Allé, skal det ses som led i en samling og styrkelse af de business-tunge institutter for dermed at fremme samarbejdet,”  fortæller han. ”Samtidig har vi lagt stor vægt på, at rokaden også skal styrke studiemiljøet på Aarhus BSS som helhed. Derfor skaber vi nye gode læsepladser og sociale områder – både på Fuglesangs Allé og i Nordøstre Hjørne, hvor vi har samlet en stor del af undervisningslokalerne og studieområderne i bygning 1325, 1326 og 1327.”

Selve rokaden påbegyndes i marts 2017 og forventes afsluttet inden efterårets semesterstart. Flytningen af hvert institut og administrative enhed vil dog foregå i korte etaper af 2-4 dage af gangen, så både medarbejdere og studerende hurtigt kan komme på plads i deres nye lokaler. De studerende vil blive inviteret til at deltage i indretningen af de nye studieområder på både Fuglesangs Allé og i Nordøstre Hjørne.

Hvem skal flytte?

  • Institut for Virksomhedsledelse flytter ind på Fuglesangs Allé.
  • Institut for Økonomi, som i dag har lokaler både på Fuglesangs Allé og på Trøjborg, samles fremover på Fuglesangs Allé.
  • Center for Undervisning og Læring (CUL) og Omnibus flytter fra Fuglesangs Allé til Nordøstre Hjørne.
  • Biblioteksmedarbejderne vil fremover sidde samlet ved bibliotekets betjeningssted i Nordøstre Hjørne.
  • BSS Books flytter i nye lokaler på Fuglesangs Allé.

Ombygning og renovering

Mindre ombygninger og renoveringer vil forekomme løbende under hele flytteprocessen.

Nordøstre hjørne


Fuglesangs Allé


1430075 / i40