Du er her: AU  Medarbejdere  Fakulteter Aarhus BSS Flytterokade 2016-2017 Fuglesangs Allé

Fuglesangs Allé

Nye studiepladser på vej…

… men i mellemtiden må I bære over med lidt rod og støv. Her kan du se en oversigt over ledige studiepladser på Fuglesangs Allé i øjeblikket.

Det roder og støver på Fuglesangs Allé i øjeblikket, og det er måske svært at finde en ledig eller uforstyrret studieplads. Aarhus BSS Bygningsservice gør dog alt, hvad de kan for, at generne er så små som muligt. Heldigvis kan I se frem til en række nyindrettede studie- og specialepladser samt grupperum, når flytterokaden er overstået.

”Vi gør alt, hvad vi kan, for at flytningerne ikke går ud over antallet af studiepladser. Både ved at lede efter stadig flere kvadratmeter, men også ved at være kreative i de eksisterende studieområder, så der bliver flere stole, og pladserne bliver mere attraktive. Og vi tror, det bliver godt!” forsikrer Eigil Jensen, leder for Aarhus BSS Bygningsservice.

Hans opfordring til jer studerende er, at I bærer over med postyret lidt endnu, indtil vi henover sommeren igen er tilbage til normaldrift. I mellemtiden kan de studerende fra mandag 1. maj finde 66 nye studiepladser i Plugdown, hvor de gamle møbler inden længe vil blive udskiftet med nyt.

De business-tunge institutter samles på Fuglesangs Allé

For at yderligere styrke samarbejdet mellem de to business-tunge institutter samles deres uddannelser og de tilhørende forskere og undervisere på Fuglesangs Allé. Det indebærer en større flytterokade på Aarhus BSS.

I december påbegyndes en større flytterokade på Aarhus BSS, som vil strække sig over foråret og sommeren 2017. Både Fuglesangs Allé og Nordøstre Hjørne bliver påvirket.

Hvorfor flytter vi?
For at yderligere styrke samarbejdet mellem de to business-tunge institutter (Institut for Virksomhedsledelse og Institut for Økonomi) samles deres uddannelser og de tilhørende forskere og undervisere på Fuglesangs Allé. Samlingen vil danne grobund for et stærkere studiemiljø, da alle business-studerende og deres foreninger nu placeres ét sted. For at give plads til kollegaer og studerende fra virksomhedskommunikation (BAMCC, MACC og kandidat i virksomhedskommunikation) og virksomhedsledelse bliver det nødvendigt at lave en rokade på lokalerne.

De væsentligste ændringer, som berører de studerende på Fuglesangs Allé, er:

  • Studenterforeningerne flyttes fra 2627-H og samles i 2640-R (se 360-graders visning).
  • BSS Books flyttes til nyovertaget areal på Fuglesangs Allé. Det nye areal vil desuden rumme studiemiljø.
  • Skranken i AU Library Fuglesangs Allé flyttes fra 2623-D til 2624-E (se 360-graders visning).
  • AU Library Fuglesangs Allés studieområde og specialepladser flyttes fra 2623-D til 2627-H (se 360-graders visning).
  • Studieområde flyttes fra 2620-A til 2625-F
  • Undervisning i 2628-M 3. etage (med 200-numre) flyttes til 2623-D og 2627-H
  • Studieområder i 2628-M (Glassalen) flyttes til 2640-R

Grobund for et stærkere studiemiljø
Dekan Thomas Pallesen vil være i dialog med studenterforeningerne, som allerede har været på rundvisning i de nye lokaler i 2640-R sammen med instituttets ledelse og repræsentanter fra Aarhus BSS Bygningsservice. Studenterforeningerne ser gode muligheder i de flotte, nye lokaler, som de overtager.

”I begyndelsen var vi meget bekymrede for afstanden til R-bygningen, men efter vi har set mulighederne - specielt i kantineområdet - tror vi ikke, at det bliver et problem at trække folk over til fredagsbaren. Vi er sikre på, at de studerende vil sætte stor pris på, at der er mulighed for at komme ud direkte fra baren. Det er nogle rigtig fine lokaler, som har stort potentiale i forhold til vores fredagsbar. Vi tror på, at foreningslivet bliver rigtig godt med nye flotte lokaler til foreningerne,” siger Bjarne Vestergaard Nielsen, formand for Økonomisk Forening. 

Før de nye lokaler er klare til indflytning, skal de istandsættes til de nye formål. Her kommer de studerende også på banen, idet de bliver inddraget i indretningen af lokalerne. Da der enkelte steder skal laves større ombygninger, kan man i perioder opleve støjgener (se tidsplan).

Studenterforeningerne samles i 2640-R. Se lokalerne og hør om planerne for det nye studiemiljø i denne video.

Skranken i AU Library Fuglesangs Allé flyttes fra 2623-D
til 2624-E.
Studieområder i 2628-M (Glassalen) flyttes til nye, lyse lokaler i 2640-R. Kantinen vil danne rammen om
Økonomisk Forenings fredagsbar.
I 2640-R ligger i forvejen Store og Lille Sal, som også fremover vil bruges til undervisning.
Når man går ind i bygning 2640-R, kan man følge den
røde løber ned til kantinen og foreningsgangen.
1432388 / i40