Du er her: AU  Medarbejdere  Fakulteter Aarhus BSS Nyheder og arrangementer

Internt nyt fra Aarhus BSS

26.03.2013 | Nyt fra ledelsen, Aarhus BSS

Status på APV-opfølgning

På alle institutter og overordnet på BSS arbejdes der på resultaterne af den psykiske APV med fokus på et bedre arbejdsmiljø. De kvalitative kommentarer har været brugt i analysearbejdet, men frigives ikke af hensyn til anonymiteten.

26.03.2013 | Meddelelser, Aarhus BSS

ICal viser forkerte undervisningstidspunkter

Hvis man benytter iCal-funktionen på timeplanerne, forskydes al undervisning en time frem på grund af det kommende skift til sommertid.

25.03.2013 | Aarhus BSS, Administrative forhold

AU Studieadministration bliver til AU Studier

AU Studieadministration ændrer navn til AU Studier og gennemfører i foråret 2013 en række ændringer, som skal bringe administration og brugere tættere sammen. Ændringsforslagene er lavet efter 220 kvalitative interviews og ekstern konsulentbistand.

25.03.2013 | Forskningspolitik, Aarhus BSS, Forskning

Nyt website for ligestilling på Aarhus Universitet

Et nyt website skal samle og kommunikere viden om ligestilling blandt AU’s forskere. Både mandlige og kvindelige forskere opfordres til at dele viden og tanker på det nye site, hvor du også kan teste dine fordomme om mænd og kvinders karrierer, læse nyheder, debattere og meget andet.

25.03.2013 | Aarhus BSS

Derfor får BSS som første hovedområde det nye Blackboard

BSS har e-læring som et stort satsningsområde og er derfor rigtig godt forberedt på at indføre Blackboard som de første. Svagheden ved de nuværende LMS’er, Campusnet og AULA, gør desuden, at vi ikke kan vente længere. Der bliver en overgangsperiode, hvor alle systemer er i funktion.

11.03.2013 | Aarhus BSS, Forskningspolitik, Navne

Femten millioner forskningskroner på ti minutter

Der er stor forskel på at søge en privat fond eller en offentlig bevillingsgiver om penge. Da Philipp Schrøder fra Institut for Økonomi fik tilsagn om 15 mio. kroner fra Tuborgfondet, blev den endelige afgørelse truffet på blot ti minutter.

11.03.2013 | Aarhus BSS

Studerende bag trussel i december er permanent bortvist

Rektoratet har bortvist den 22-årige studerende, som indtelefonerede en bombetrussel mod campus Fuglesangs Allé 17. december 2012. Trusler af denne karakter er fuldstændig uacceptable, og derfor er bortvisningen permanent, siger Peder Østergaard.

11.03.2013 | Nyt fra ledelsen, Administrative forhold, Aarhus BSS

AU fik ny rektor

I onsdags blev ST-dekan Brian Bech Nielsen udnævnt som ny rektor for AU fra august 2013. Han takkede for bestyrelsens tillid og vil som ny rektor lytte sig til medarbejdernes tillid. Her er et resume af, hvad han sagde i sin præsentation på pressemødet.

10.03.2013 | Aarhus BSS, Uddannelse, Administrative forhold

AU Herning bliver et institut fra 1. april

1. april bliver AU Herning et institut på linje med BSS’ seks andre institutter. Det betyder en stærkere profil, større anerkendelse og bedre muligheder for samarbejde i Midtjylland og internationalt, forklarer institutleder Michael Goodsite.

06.03.2013 | Nyt fra ledelsen, Aarhus BSS

Dekan Brian Bech Nielsen bliver ny rektor på Aarhus Universitet

Bestyrelsen for Aarhus Universitet har besluttet at ansætte nuværende dekan ved hovedområdet Science and Technology, Brian Bech Nielsen, som rektor for Aarhus Universitet fra august 2013 og seks år frem.

308327 / i40