Du er her: AU  Medarbejdere  Fakulteter Aarhus BSS Nyheder og arrangementer

Internt nyt fra Aarhus BSS

23.05.2014 | Aarhus BSS

Veloverstået akkrediteringsbesøg

I denne uge havde BSS besøg af akkrediteringspanelet fra EFMD, der tildeler EQUIS-akkrediteringen. Ugens besøg bød på et omfattende program over tre dage, hvor en stor gruppe af medarbejdere, studerende, alumner og aftagere deltog i samtaler med de fire panelmedlemmer, og hvor alle aspekter af BSS’ aktiviteter blev gennemgået.

22.05.2014 | Aarhus BSS

Få overblik over services fra AU Library

AU Library, BSS har lavet en folder med oversigt over alle de services bibliotekerne på BSS tilbyder forskere og undervisere.

22.05.2014 | Aarhus BSS

Ny organisering af BSS Studier

Ny teamstruktur i BSS Studier skal gøre det nemmere for fagmiljøerne at få support. De nye rammer vil skabe større sammenhængskraft og højere kvalitet, og de vil bidrage til at ruste BSS til bedre at kunne håndtere de nye krav fra fremdriftsreform og institutionsakkreditering.

22.05.2014 | Aarhus BSS

De første digitale eksamener er gennemført

Alle sejl har været sat ind i forberedelserne til den nye digitale eksamensform. Nu er de første digitale eksamener veloverstået.

20.05.2014 | Aarhus BSS

Overgang til nye mailadresser på BSS

12. juni konverteres din gamle mailadresse til en ny.

02.05.2014 | Navne , Aarhus BSS

Fagudvikling fører til flottere karakterer og dygtigere studerende

Institut for Marketing og Organisation har med succes gennemført en udvikling af metode-fagene på cand.merc.-studiet. Fagene har fået flere vejledningstimer, færre undervisningstimer og en mundtlig eksamen. Resultatet er dygtigere studerende, en lavere dumpeprocent og flere studerende, der består eksamen første gang.

02.05.2014 | Navne , Aarhus BSS

Interdisciplinære forskningssamarbejder skaber synergi

Faglig relevans og lysten til at forske på tværs skaber synergi i et større forskningsprojekt inden for politologi, psykologi og organisation på Aarhus Universitet.

01.05.2014 | Aarhus BSS

Nye institutledere på BSS

Den 1. juni tiltræder den nye fakultetsledelse. Det er et stærkt hold af fire eksisterende og tre nye institutledere, som skal sikre den fortsatte konsolidering og udvikling af BSS. Svend Hylleberg siger et par ord om de nye ledere og de udfordringer, de skal løse sammen med resten af fakultetsledelsen.

308327 / i40