Du er her: AU  Medarbejdere  Fakulteter Aarhus BSS Nyheder og arrangementer

Internt nyt fra Aarhus BSS

Foto: Aarhus BSS Kommunikation, Morten Rømer Holm

19.12.2016 | Aarhus BSS

Årets sidste ord fra prodekan for uddannelse Per Andersen

Her kigger prodekan for uddannelse Per Andersen tilbage på et år, hvor Aarhus BSS er nået langt med kvalitetssikring af uddannelserne og frem til 2017, hvor det blandt andet handler om at øge de studerendes karriereparathed.

Foto: Aarhus BSS Kommunikation, Morten Rømer Holm

19.12.2016 | Aarhus BSS

Årets sidste ord fra prodekan for forskning og talentudvikling Per Baltzer Overgaard

Efter et år, hvor der endelig er kommet afklaring på fakultetets struktur, glæder prodekan for forskning og talentudvikling Per Baltzer Overgaard sig til at fokusere på kerneopgaverne forskning og uddannelse i 2017. Og til at se på, hvordan man øger kvaliteten af forskningen - og hvordan man i det hele taget måler kvalitet.

Foto: Aarhus BSS Kommunikation, Morten Rømer Holm

19.12.2016 | Aarhus BSS

Årets sidste ord fra dekan Thomas Pallesen

For dekan Thomas Pallesen var 2016 et år, hvor der omsider kom en afklaring på fakultetets overordnede struktur. I 2017 glæder han sig blandt andet til at tage fat på de internationale akkrediteringer og fakultetets samlede uddannelsesportefølje.

Foto: AU Foto

09.12.2016 | Aarhus BSS

Sammenlægning styrker business-fag

Uddannelserne og forskningen i både virksomhedskommunikation og virksomhedsledelse styrkes væsentligt, når fagområdet virksomhedskommunikation på BCOM fra årsskiftet lægges sammen med MGMT.

Foto: Jesper Rais, AU Foto

09.12.2016 | Aarhus BSS

Nye principper for skemalægning ved Aarhus BSS

Fleksibilitet i skemalægningen og et godt studiemiljø tæt på institutterne. Det er de grundlæggende tanker bag de nye principper for skemalægning ved Aarhus BSS, som fakultetsledelsen netop har vedtaget. Principperne skal være med til at lette det tiltagende pres på lokalerne og i sidste end skabe større sammenhæng i de studerendes skemaer.

Foto: Jesper Rais, AU Foto

08.12.2016 | Aarhus BSS

Stor deltagelse i årets studiemiljøundersøgelse

Aarhus Universitet har netop gennemført den store studiemiljøundersøgelse, som sætter fokus på de studerendes psykiske og fysiske trivsel. Sammenlignet med tidligere år har svarprocenterne fået et ordentligt ryk opad – både på hele AU og på Aarhus BSS, hvor svarprocenten er steget fra 36 % i 2014 til 42 % i 2016. Et skridt i den rigtige retning,…

308327 / i40