Konference om sprog og duftenes betydning, grammatik og didaktik

Torsdag den 5. november 2015 afholder Institut for Kommunikation og Kultur, Fransk, Arts og Institut for Erhvervskommunikation i fællesskab en konference om sprog og sanseindtryk, grammatik og didaktik. Konferencen holdes på fransk og er tiltænkt kollegaer, der forsker i fransk samt franskstuderende fra BCOM, Aarhus BSS og IKK-ARTS.

01.10.2015 | Julia Rolsted Stacey

Dato tor 05 nov
Tid 09:00 17:00
Sted Nobelparken, 1485-218-B

Institut for Erhvervskommunikation og IKK-ARTS inviterer torsdag den 5. november 2015 til konference om sprog og duftenes betydning, grammatik og didaktik. Det sker fra 9.00 til 17.00 i Nobelparken.

Konferencen byder på to internationale topnavne - nemlig Georges Kleiber og  Martin Riegel. De vil fortælle om deres nyeste forskning i det franske sprogs grammatik og semantik (betydningslære), og om hvordan tilsyneladende meget abstrakt teoretisk viden kan inspirere og gøre undervisning sjov og levende. Georges Kleiber og Martin Riegel er begge tilknyttet Universitet i Strasbourg, og Georges Kleiber er yderligere æresdoktor ved Aarhus Universitet. På konferencen præsenterer Laurent Gautier og Patrick Leroyer en vinordbog (Oenolex), som de har udviklet til regionen Bourgogne i Frankrig og dens vinindustri. Ordbogen tackler blandt andet problemet med at beskrive dufte og øvrige sanseindtryk og er udviklet for at understøtte industriens markedskommunikation.

Konferencen er åben for kollegaer, der underviser og forsker i fransk samt franskstuderende både ved BCOM og IKK-ARTS.

Program

TITRE CONFÉRENCE: Sémantique, grammaire, didactique – le bon sens d’une vieille relation.

Première section : sémantique référentielle et odeurs

9h-9h.30 : Ouverture

9h30-11h (discussion comprise) : Georges KLEIBER – sémantique des odeurs

11h-12h30 (discussion comprise) : Patrick LEROYER et Laurent GAUTIER  - Les odeurs du vin : étude des descripteurs sensoriels et leur enregistrement lexicographique

12h30-13h30 : DÉJEUNER

Deuxième section : grammaire française et didactique

13h30-15h (discussion comprise) : Martin RIEGEL – enseignements de la grammaire

15h-16h30 (discussion comprise) : Merete BIRKELUND et Henning NØLKE – grammaire française et didactique

16h30-16h45 : Clôture

Fakta

Laurent Gautier er professor i anvendt lingvistik med fokus på tysk på University Bourgogne Franche Comté i Dijon, Frankrig. Han er også leder af “Center for Digital Humanities” ved Maison des Sciences de l’Homme de Dijon. Hans primære forskningsområder er: Semantik og pragmatik ifm. fagspecifik diskurs, terminologi, fraseologi og kognitiv semantik. I de sidste seks år han stået i spidsen for flere regionale, nationale og europæiske forskningsprojekter om vindiskurs og vinterminologi.

Patrick Leroyer, Ph.d., er lektor i fransk og dansk fagsprog og erhvervssprog på Institut for Erhvervskommunikation, Aarhus BSS, Aarhus Universitet. Her er han tilknyttet Center for Leksikografi.  Han forsker lige nu i teoretisk leksikografi set fra et bredt og funktionelt perspektiv. Her fokuserer han bl.a. på udviklingen af særlige teorier inden for datatilegnelse, dataudvælgelse og datapræsentation i forbindelse med kommunikative og kognitive funktioner i forskellige typer ordbøger. Han har udgivet artikler inden for fag- og erhvervssprog, terminologi og leksikografi. Derudover er han redaktør for HERMES,  Journal of Language and Communication in Business.

Georges Kleiber er professor og specialist i fransk lingvistik. Han er kendt og anerkendt i hele verden for sine originale arbejder inden for semantik. I sin forskning er han meget bevidst om sprogets helt centrale plads og tillægger samtidig empiriske iagttagelser stor betydning. Han undlader aldrig at inddrage andres arbejder, hvortil han altid refererer kompetent og loyalt. Georges Kleiber er æresdoktor ved Aarhus Universitet og Uppsala Universitet.

Martin Riegel er professor og grammatiker og kendt langt uden for Frankrigs grænser. Han har arbejdet med sætnings- og leksikalsk semantik og mere generelt med fortolkningen af betydningsformer i sprog og diskurs. Desuden er han forfatter til en grammatik om det alsaciske sprog. Først og fremmest har han dog slået sit navn fast som « Hr Grammatiker » efter udgivelsen af Grammaire méthodique du français, som han er hovedforfatter til. Martin Riegel er æresdoktor ved universitetet i Louvain (Leuven).

Henning Nølkedr.ling.merc. et lic.phil, er professor i fransk på Institut for Kommunikation og Kultur, ARTS, Aarhus Universitet. Han har især arbejdet inden for modulær lingvistik med fokus på udsigelseslingvistik og har udviklet en fokaliseringsteori og en polyfoniteori der benyttes af mange indenlandske og udenlandske forskere. Han har holdt adskillige foredrag i ind- og udland g er medlem af en række redaktionskomitéer. Henning Nølke er æresprofessor ved Universitetet i Toulouse.

Merete Birkelund, Ph.d., er lektor i fransk ved Institut for Kommunikation og Kultur, ARTS, Aarhus Universitet. Hendes aktuelle forskning indskriver sig inden for udsigelseslingvistikken og har fokus på sproglig markering af det implicitte, fx ironi og fiktionalitet samt konnektorers betydningspotentiale i kombination med oversættelsesstudier. Hun har udgivet arbejder inden for områder som negation og polyfoni, modalitet og temporalitet. Hun er ansvarshavende redaktør for Synergies Pays Scandinaves.

Aarhus BSS, Konference
308627 / i40