Du er her: AU  Medarbejdere  Fakulteter Aarhus BSS Nyheder og arrangementer Internt nyhedsbrev på BSS

Internt nyhedsbrev på BSS

Du skal være velinformeret

Det er målet. Derfor sigter BSS' nyhedsbrev imod at holde dig løbende orienteret om de relevante beslutninger, begivenheder og processer på BSS og AU. Relevans, aktualitet og vigtighed for dig prioriteres. Det samme gør historier, som binder os bedre sammen som kollegaer.

Hvad vil DU gerne læse?

Nyhedsbrevets åbningsprocent og klikrater indikerer hvilke typer nyheder, der er de mest populære. Men måske er det i virkeligheden en anden prioritering, du gerne vil have?
Sæt kryds nedenfor ved den type nyheder og information, du helst vil læse, og det du evt. gerne vil have mindre af. Brug også gerne tekstfelterne til konstruktiv ris og ros. Afstemningen er anonym og hurtig at udfylde:

Spørgeskema om BSS' nyhedsbrev

sprgeskemaombssnyhedsbrev

Hvad foretrækker du at læse om? (Sæt gerne flere X)
Hvilke er dine foretrukne emner?/ What are your prefered news themes?
Er der noget, du gerne vil have mindre af?/ What do you want less of?
433416 / i40