Årets Oecon 2011 er kåret på Aarhus Universitet

Jan Bryla er kåret som årets nyuddannede cand.oecon. 2011 ved Institut for Økonomi. Han fik overrakt prisen på 15.000 kroner, for sit store arbejde for at fremme studiet.

29.09.2011 | Martin Williams Strandby

Lørdag d. 24 september kårede Oeconforeningen 25-årige Jan Bryla som årets nyuddannede kandidat i økonomi fra Aarhus Universitet. Prisen på 15.000 kroner blev givet til Jan for sit store faglige og sociale engagement i studiet.

- Jeg er overrasket og glad for, at jeg har modtaget Oeconprisen 2011. Den sætter fokus på værdien af frivilligt arbejde - at forbedre forholdene for sine medstuderende og tale deres sag. Jeg er personligt beæret over at blive kaldt ‘en god repræsentant for cand.oecon studiet'.

Jan Bryla har været færdiguddannet cand.oecon ét år, og arbejder nu i Finansrådet. Han er oprindeligt fra Kolding, og fik sin studentereksamen fra IBC.

Målrettet arbejde for medstuderende
Morten Amtrup, cand.oecon., direktør og stifter af Oeconprisen, er formand for bedømmelsesudvalget, der har valgt vinderen blandt dette års kandidater. Han betoner Jans frivillige bedrifter:

- Der er fire kvaliteter der var afgørende for kåringen af Jan som årets Oecon. Han har demonstreret et engagement i det sociale liv på studiet gennem frivilligt arbejde, ved både at være redaktør på institutbladet Ø, og have arrangeret dimmision for færdiguddannede cand.oecon’er. Han har også deltaget i både oeconrådet og studienævnet, og arbejdet for et bedre studiemiljø. På den faglige side har Jan gjort det godt, og endvidere undervist gennem sit arbejde som instruktor. Derudover arbejder han altid meget målrettet, hvad enten det er lav-praktiske opgaver eller for større politiske mål.

Ved udvælgelsen lægges der vægt på, at frivillige studieaktiviteter er blevet prioriteret i balance med studiet.

- Jan har gennemført studiet i nærheden af normeret tid. Sideløbende har han arbejdet frivilligt og udvist socialt engagement. Det vidner om en målrettethed og et overskud til at forbedre oeconstudiet for sine medstuderende.

Oeconprisen overrakt på Oeconkonferencen 2011
Oeconprisen overrækkes på Oeconkonferencen, der hvert år i september samler alumner fra økonomi på Aarhus universitet. Dette års tema var 'Hvordan balanceres offentlige og private aktiviteter i Danmark?'. Oplægsholderne var alle cand.oecon’er; forskere fra instituttet samt ansatte i både den offentlige og private sektor.

Oeconprisen 2011 blev overrakt af cand.oecon Marc Luscombe, repræsentant for SEB, der har sponsoreret prisen på 15.000 kr. Det første æresmedlem af Oeconforeningen blev ligeledes udnævnt i år. Professor emeritus Ole Ø. Madsen blev hædret for sin mangeårige indsats for Oeconforeningen.

Oeconforeningen arbejder på at skabe et fagligt og socialt netvært for cand.oecon’er på tværs af årgange og brancher, og fastholde kontakten til instituttet. Oeconkonferencen er faglig relevant for færdiguddannede cand.oecon’er, men holdes i uformelle og sociale rammer. Arrangementet kulminerer i kåringen af årets nyuddannede Oecon og en festmiddag.

Yderligere oplysninger

Jan Bryla
Vinder af Oeconprisen 2011
Telefon: +45 21 93 21 77

Morten Amtrup
Bestyrelsesmedlem Oeconforeningen, Aarhus Universitet
Telefon: +45 30 23 94 67
E-mail: amtrup@post.tele.dk

Aarhus BSS
308561 / i40