Aarhus BSS kommer i nye digitale klæder

I slutningen af januar vil bss.au.dk blive iklædt nye gevandter og skille sig synligt ud fra det øvrige au.dk. Lanceringen af den nye hjemmeside er endnu et skridt – og et af de større – i den profileringsstrategi, der tidligere på året blev vedtaget af universitetsledelsen, og som har til formål at øge synligheden af Aarhus BSS.

11.12.2015 | Uffe Alici Pedersen

Det er ikke kun den globale AU-menu i toppen, der forsvinder, og et par farver, der bliver ændret; alt Aarhus BSS-indhold bliver samlet ét sted, navigationen bliver strammet gevaldigt op, og indholdet bliver prioriteret.

”Med profileringsstrategien har vi fået mulighed for at samle alt det Aarhus BSS-indhold, der er fordelt på hele au.dk, på vores eget site og skabe en samlet indgang til vores eksterne interessenter,” forklarer kommunikationschef Aase Bak og fortsætter:

Det digitale koncept er godkendt af fakultetsledelsen og udstikker nogle meget præcise rammer for såvel indholdet på hjemmesiden som for organiseringen omkring den.

”I forbindelse med det nye corporate bss.au.dk har vi også fået udarbejdet et digitalt koncept for Aarhus BSS. Det digitale koncept er godkendt af fakultetsledelsen og udstikker nogle meget præcise rammer for såvel indholdet på hjemmesiden som for organiseringen omkring den.”

Brugeren i centrum
Det digitale koncept tager groft sagt udgangspunkt i to ting: Den analyse af såkaldte top tasks – altså hvilke opgaver brugerne primært ønsker at få løst på websiden – der er udarbejdet for det samlede au.dk og præmissen om, at den tid er forbi, hvor brugere frivilligt surfede rundt og ledte efter indhold. Det bliver dermed alfa og omega at præsentere det indhold, der er væsentligst for flest, mest tydeligt og optimere brugeroplevelsen for de mange.

Konkret betyder det bl.a. en forenklet navigation, hurtig adgang til Aarhus BSS’ uddannelsestilbud – og så er det ambitionen, at 1:1-spejlingen af dansk og engelsk indhold vil blive en saga blot: Eksempelvis vil uddannelser, der kun udbydes på dansk, ikke blive beskrevet ligeså fyldestgørende på engelsk – omvendt vil det engelske indhold fremstå langt mere sammenhængende og relevant end i dag.

I arbejdet med siden har vi haft fokus rettet mod de eksterne besøgende, der ikke har indgående kendskab til Aarhus BSS.

Det nye bss.au.dk bliver også det første site på au.dk, der har responsivt design. Det vil sige, at hjemmesiden er læselig og tager sig godt ud på skærmstørrelser helt fra mobiltelefonniveau til eventuelle biograflærreder.

”I arbejdet med siden har vi haft fokus rettet mod de eksterne besøgende, der ikke har indgående kendskab til Aarhus BSS. Vi ved, at mange ser sitet på mobiltelefon, og vi ved, hvilket indhold størstedelen af dem leder efter. Så har vi groft sagt bygget hjemmesiden op efter det,” fortæller Aase Bak.

Fortløbende udvikling
Det nye bss.au.dk går efter planen i luften i slutningen af januar, men det er ikke gjort med en engangslancering: Sitet vil i langt højere grad, end det er tilfældet i dag, blive løbende udviklet, og nye funktioner vil blive testet af.

Projektet omfatter ikke institutsiderne, men Career-, Executive-, ph.d.- og alumnewebsiderne bliver en del af det nye bss.au.dk.

 


 

FAKTA: Top tasks for eksterne interessenter på au.dk

 1. Find en ansat på AU
 2. Find websider for fakulteter, institutter, centre
 3. Forskning inden for et specifikt emne
 4. Kontakt enheder på AU
 5. Find en forsker/ekspert på AU
 6. Ledige stillinger på AU
 7. Læs om den nyeste forskning på AU
 8. Nyheder fra AU
 9. Oversigt over hjemmesiden
 10. Find en bygning, et lokale eller se et kort over AU

FAKTA: Top tasks for kommende studerende på au.dk

 1. Oversigt over bacheloruddannelser
 2. Optagelse på en uddannelse
 3. Adgangskrav til uddannelser på AU
 4. Uddannelsernes opbygning
 5. Studiestart, informationer
 6. Oversigt over kandidatuddannelser
 7. Job- og karriereinformation
 8. Ansøgningsfrister til uddannelser
 9. Studiemiljøet på AU
 10. Undervisningen på AU
Aarhus BSS
308561 / i40