Adjunktkursus med internationalt fokus

AU’s obligatoriske adjunktkursus i universitetspædagogik udbydes nu i et nyt format. Fremover vil der i efteråret være fælles kurser for danske og udenlandske adjunkter, ligesom EDU-IT bliver en mere integreret del af kurset. Målet er at styrke integrationen mellem unge forskere på tværs af nationaliteter og sætte fokus på EDU-IT i undervisningen.

15.03.2018 | Sinne B. Jakobsen

Foto: Lars Kruse, AU Foto

AU’s adjunktkursus i universitetspædagogik har siden 1993 været en obligatorisk del af adjunktforløbet på AU. Kurset udbydes i et samarbejde mellem universitetets fire pædagogiske centre og har netop været igennem en grundig revision. Kurset udbydes nu to gange om året – hvert forår på dansk og hvert efterår på engelsk - og med Educational-IT som en langt mere integreret del af undervisningen.

Som noget helt nyt er efterårets kursus nu et fælles kursus for både danske og udenlandske adjunkter. Formålet er at styrke integrationen mellem unge forskere på tværs af nationaliteter, da de kan drage stor nytte af hinandens erfaringer med international undervisning, fortæller Torben K. Jensen, centerleder ved Center for Undervisning og Læring på Aarhus BSS:

”Mange danske adjunkter underviser i dag på engelsk, og samtidig får vi også flere og flere internationale studerende. På de fælles adjunktkurser kan vi sætte gang i en rigtig spændende samtale omkring det at undervise internationale hold. Her vil både danske og udenlandske adjunkter kunne lære meget af hinanden. Derfor håber jeg, at mange vil benytte sig af muligheden for at tage det fælles kursus,” siger han.

Hvornår skal jeg tage kurset?

Ifølge Torben K. Jensen er det vigtigt, at man tager kurset i et semester, hvor man selv har undervisning. Kurset lægger nemlig op til, at man tager udgangspunkt i sin egen undervisning, da det giver et mere brugbart resultat.

”Form og indhold i forårets og efterårets kurser er ens. Så hvis du eksempelvis har undervisning i efterårssemestret, vil jeg klart anbefale, at du melder dig til efterårets kursus. På den måde kan du bruge kurset på din egen undervisning – og samtidig få god sparring i forbindelse med helt konkrete udfordringer, som du står med nu og her,” afslutter Torben K. Jensen.

Tilmelding og andre vigtige datoer

Umiddelbart før påske vil der blive åbnet for ansøgning om optagelse til efterårets kursus. Alle adjunkter vil blive inviteret pr. mail, og ansøgningsfristen er 30/4. Kursusmateriale kan tilgås på kursushjemmesiden fra begyndelsen af juni, og Modul 1 afvikles som internat på Sandbjerg den 22.-24. august 2018.

Fakta om adjunktkurset

  • Er en obligatorisk del af adjunktforløbet på Aarhus Universitet
  • Afholdes to gange årligt med ca. 60 kursuspladser pr. kursus (ca. 15 pr. fakultet)
  • Afvikles på dansk i foråret og på engelsk i efteråret
  • Bør tages i et undervisningssemester, da deltagerne skal inddrage og eksperimentere med egen undervisning
  • Består af fire moduler og har et forventet tidsforbrug på 150 timer.

Hvis du vil vide mere om AU's adjunktkursus, er du velkommen til at kontakte:

Torben K. Jensen, Centerleder ved Center for Undervisning og Læring
Tlf.:  87165351  
Mail: tkj@au.dk

Aarhus BSS
308561 / i40