Allan Würtz og Karen Brunsø stopper som institutledere

Dekan Svend Hylleberg og prodekan Per Baltzer Overgaard bliver fungerende institutledere indtil der er ansat nye institutledere i løbet af sommeren.

27.03.2015 | Aase Bak

Den 26. marts blev ledelsesgrupperne på Institut for Marketing og Management (tidligere Institut for Marketing og Organisation) og Institut for Økonomi, Logistik og Finansiering (tidligere Institut for Økonomi) orienteret om at de nuværende institutledere Karen Brunsø og Allan Würtz pr 1. april stopper som institutledere.

Både Karen Brunsø og Allan Würtz vender efter påske tilbage til deres oprindelige stillinger.

På Institut for Økonomi, Logistik og Finansiering bliver dekan Svend Hylleberg fungerende institutleder, mens prodekan Per Baltzer Overgaard bliver fungerende institutleder på Institut for Marketing og Management. Begge vil fungere som institutledere indtil der er ansat nye i løbet af sommeren.

Både Allan Würtz og Karen Brunsø har tidligere meddelt, at de ikke ønsker at fortsætte, når deres ansættelsesperiode udløber 30. juni. Når ledelsesopgaven ophører allerede nu, skyldes det ifølge dekan Svend Hylleberg, at der har været trukket store veksler på begge institutledere i forbindelse med forløbet omkring institutstrukturprocessen, som har kørt intensivt i efteråret 2014 og begyndelsen af 2015.

”Såvel Karen Brunsø som Allan Würtz har i deres periode som institutledere udført et kæmpe arbejde med at få de fusionerede institutter til at fungere. I det sidste ¾ år har de været frontfigurer i drøftelserne vedrørende institutstrukturen på Aarhus BSS. Her har de også ydet et afgørende bidrag i en meget vanskelig proces,” siger dekan Svend Hylleberg.

”Fakultetsledelsens forslag til institutstruktur på Aarhus BSS blev godkendt af universitetsledelsen den 28. januar 2015, og vi har behov for at få implementeret beslutningerne i løbet af sommeren. Vi skal have gennemført flytningen af et antal medarbejdere, etableret sektioner og programpaneler på de to institutter og have gang i arbejdet i Core Business Comittee (CBC), der skal have ansvar for at promovere business relaterede aktiviteter udadtil og koordinere uddannelsessamarbejde indadtil,” siger dekan Svend Hylleberg.

Opslagene til stillingerne som institutledere for Institut for Marketing og Management og Institut for Økonomi, Logistik og Finansiering bliver offentliggjort i løbet af april  med mål om besættelse 1. august 2015.

Læs mere om processen her

Nærmere information

Dekan Svend Hylleberg 
mail: dean.bss@au.dk
Tlf.: 23382020

Aarhus BSS
308561 / i40