AU Fora rådgiver universitetsledelsen

Forskere og studerende tages med på råd, når de store linjer skal tegnes for forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse på AU. Det sker i fire nye AU Fora, der skal rådgive universitetsledelsen og sikre en åben dialog om universitets kerneaktiviter.

29.03.2012 | Anne Shirin Ørberg

Med det formål at understøtte AU’s fire kerneaktiveter er der nu oprettet fire AU Fora for forskning, talentudvikilng, videnudveksling og uddannelse.

Ud over dekaner og prodekaner sidder forskere og studerende med ved bordet i hvert AU forum – nogle er udpeget af universitetsledelsen, andre af de akademiske råd. I alt er der 20 medlemmer i hvert AU Forum, hvor 2-3 af stolene optages af medarbejdere fra Business and Social Sciences.

Her fortæller tre af BSS’ Fora-medlemmer om deres forventninger til de nye AU Fora.

AU Forum for Videnudveksling
Fra AU Herning er professor Mogens Dilling-Hansen udpeget til AU Forum for Videnudveksling. Han ser frem til at arbejde på at styrke samarbejdet mellem universitetet og omgivelserne – en opgave, han mener, er særligt vigtig for Business and Social Scienes:

- Vi skal som universitet ikke bare have den faglige indsigt, men også en tæt kontakt til dem, der er interesserede i den – vores aftagere. Det er især afgørende for de uddannelser, jeg repræsenterer. Her er det virksomhederne og den offentlige forvaltning, der kan bruge vores forskning, fortæller han.

- Videnudveksling er en meget vigtig opgave, men det har måske været lidt forsømt i universitetsverdenen. I og med det er blevet et organ på linje med de tre andre fora, håber jeg, at emnet får noget mere opmæksomhed, afslutter Mogens Dilling-Hansen.

AU Forum for Talentudvikling
Jens Blom-Hansen er professor på Institut for Statskundskab og et af de nye medlemmer af AU Forum for Talentudvikling. Han mener, den største og tungeste opgave ligger i at sikre en tilstrækkelig rekruttering af gode nye forskere og undervisere på Aarhus Universitet.

- Som jeg ser det, er det især den store ansættelsesusikkerhed, der kan skræmme unge talenter fra en karriere inden for forskning. Det er en udfordring, som jeg håber, vi kan tage hul på i det nye AU Forum, fortæller Jens Blom-Hansen.

AU Forum for Forskning
I det nye AU Forum for Forskning forventer professor Dorthe Berntsen fra Psykologisk Institut, at der skal arbejdes på at forbedre rammerne for forskningsprojekter på universitetet.

- For det første har jeg selv oplevet, hvor vigtigt det er at have en god infrastruktur for forskningsbevillinger. Det har vi ikke altid haft, men har nu fået det på Business and Social Sciences, hvor det centrale økonomikontor yder en meget professionel service, fortæller Dorthe Berntsen og fortsætter:

- For det andet er det ikke så tit, de samfundsvidenskabelige (og humanistiske) projekter lander de virkelig store bevillinger, fordi der simpelt hen ikke er så mange eksterne  fonde, der støtter denne type forskning. Det kan man overveje at tage hensyn til i fordelingen af interne midler. Ofte kan små midler gøre en stor forskel.

Fakta:
Se kommissorier og medlemslister for de fire AU Fora:

For yderligere information:Dr. Jens Blom-Hansen
Institut for Statskundskab
Medlem af AU Forum for Talentudvikling
Tlf.: 8716 5696
Mail: jbh@ps.au.dk
WebDr. Dorthe Berntsen
Psykologisk Institut
Medlem af AU Forum for Forskning
Tlf.: 8716 5868
Mail: dorthe@psy.au.dk
Web

Dr. Mogens Dillling-Hansen
AU Herning
Medlem af AU Forum for Talentudvikling
Tlf.: 8716 5512
Mail: mogens@hih.au.dk
Web

Aarhus BSS
308561 / i40