AU-økonomer på vej frem i verden

Aarhus Universitet har fremgang inden for forskningsområdet økonomi. En ny rangliste sender forskningen op i top 100, og den positive udvikling ser ud til at fortsætte i de kommende år.

03.07.2012 | Martin Williams Strandby

Økonomiforskningen på AU bliver bedre år for år. Fra en placering uden for top 100, er AU nu rykket op som nummer 83 i verden. Det viser den nyeste udgave af ’Top 100 Worldwide Economics Schools Research Ranking’ fra Tilburg University i Holland.

Ranglisten er baseret på antal publikationer i 36 førende økonomiske tidsskrifter, og beregninger viser, at AU - og ikke mindst Business and Social Sciences, hvor den økonomiske forskning har sin base - står til at avancere yderligere på listen i de kommende år. 

Fortsætter de gode takter
Per B. Overgaard, professor i økonomi og prodekan for Forskning og Talentudvikling ved Business and Social Sciences, har regnet på udviklingen. Han forklarer, at fordi ranglisten anvender såkaldt ’rullende gennemsnit’ over femårs perioder, så er den nyeste forskning endnu ikke slået helt igennem i perioden 2007-2011:

- Ser man kun på 2011 er vi fx nummer 62 i verden, og nummer 16 i Europa. Så vores placering på ranglisten bliver automatisk bedre de kommende år - selv med et uændret antal publikationer.

Ifølge Per B. Overgaard, ville ranglisten dog give et mere retvisende billede, hvis den inkluderede alle 68 førende økonomiske tidsskrifter og ikke kun de 36, som den bygger på i dag.

- Inkluderer man den fulde liste med alle 68 journaler, ville AU faktisk ligge blandt top 50 i verden i 2011, siger Per B. Overgaard.

AU kan nå højere op
På trods af at den positive udvikling ”automatisk” fortsætter i de kommende år, er der ingen grund til at hvile på laurbærrene. Ifølge Per B. Overgaard har den økonomiske forskning på AU forudsætningerne til at nå endnu længere.

Der findes nemlig en række europæiske universiteter, der minder om AU, som alligevel har en væsentligt højere placering på ranglisten. FX Erasmus University Rotterdam, der også er et offentligt finansieret universitet i Holland, med næsten de samme forskningsmidler som AU. Alligevel har de en væsentligt højere placering på ranglisten.

- Hvis vi kigger på de af vores konkurrenter, som vi kan sammenlignes med, så er det ikke urealistisk, at AU skulle kunne nå top 10 i Europa og top 30 i verden, selv med de samme forskningsmidler som i dag, siger Per B. Overgaard.

Ranglistens absolutte top domineres af private universiteter med langt flere forskningsmidler. Skal sådan en placering opnås, vil det ifølge Per B. Overgaard kræve flere forskningsmidler, fx i form af EU-fonde eller øget finansiering fra erhvervslivet.

Ranglister er kun pejlemærker
Ranglister, der forsøger at måle forskningskvalitet objektivt, kan bruges som pejlemærker og give hints om kvaliteten. Men de vil altid indeholde både styrker og svagheder, uanset hvor grundigt de udføres.

- Man skal altid have et kritisk blik på ranglister, og passe på med ikke at stirre sig blind på små udsving over kort tid, noterer Per B. Overgaard.

Et kritisk blik er naturligvis også nødvendigt for Tilburg ranglisten, der netop kun ser på 36 af de førende økonomiske journaler. Alligevel er der god grund til at glædes over fremgangen for i modsætning til andre ranglister, så måler Tilburg-listen kun forskningskvaliteten inden for den økonomiske disciplin.

- Tilburg-ranglisten udmærker sig ved kun at dække én forskningsdisciplin, hvilket gør, at man kan være mere sikker i sin vurdering end normalt. Det gør det kun ekstra glædeligt, at vi går frem på netop denne rangliste, forklarer Per B. Overgaard.

Sammensæt din egen rangliste
På Tilburg-ranglistens web, ligger der en” sandkassefunktion”, der gør det muligt for enhver at eksperimentere med ranglisten og sammensætte den ud fra selvvalgte kriterier.  Man kan fx fokusere på ét forskningsområde inden for den økonomiske disciplin ved at udvælge de relevante tidsskrifter. På den måde kan man se, hvor universiteternes individuelle styrker ligger og følge udviklingen år for år. Prøv selv kræfter med 'sandkassen’ her.

Fakta

  • Se hele ranglisten her.
  • Nobelprisen i økonomi blev i 2010 tildelt Dale T. Mortensen, der i mange år har forsket ved AU.

Yderligere information:

 

Per Baltzer Overgaard, professor
Prodekan for Forskning og Talentudvikling
Tel: 8715 2175
Mobil: 2483 3130
Mail: povergaard@econ.au.dk
Web

Aarhus BSS, Erhverv og økonomi
308561 / i40