AU’s bestyrelse godkender flytning af sprogfag til Arts

Aarhus Universitets bestyrelse har godkendt reorganiseringen af sprogfagene på AU.   Efter en faglig proces på mere end et år har Aarhus Universitets bestyrelse nu besluttet, at sprogfagene skal samles på Arts. Beslutningen om en reorganisering af sprogområdet blev truffet på et bestyrelsesmøde den 14. juni.

16.06.2016 | Tine Bagger Christiansen

Aarhus Universitets bestyrelse har godkendt reorganiseringen af sprogfagene på AU. Foto: AU Foto

Fokus på ordentlig og grundig proces og løbende orientering
Med bestyrelsens beslutning kan detailplanlægningen nu gå i gang på både Aarhus BSS og Arts, hvor der begge steder arbejdes på at få de nye organiseringer helt på plads i løbet af august og september.

”Vi har i planlægningen fokus på en ordentlig og grundig proces, hvor der orienteres løbende, i takt med at organiseringen falder på plads,” siger dekan Thomas Pallesen.

Medarbejderne på Institut for Erhvervskommunikation er blevet orienteret om beslutningen af institutleder Christa Thomsen, og derudover afholdes der et medarbejdermøde torsdag 16. juni med deltagelse af dekan Thomas Pallesen.

Beslutning træffes efter omfattende analyse- og høringsproces
Bestyrelsens beslutning om at overflytte de fire erhvervssprog engelsk, tysk, fransk og spansk til Arts sker på grundlag af et omfattende analyse- og udviklingsarbejde i de faglige miljøer på de to involverede fakulteter. Op mod bestyrelsens behandling den 14. juni har der desuden været gennemført en høringsproces på Arts og Aarhus BSS i samarbejdsudvalg, institutfora og akademiske råd samt blandt studerende, en række eksterne interessenter og især aftagere af kandidater med sproguddannelser.

”Overordnet har de eksterne interessenter reageret positivt på sammentænkningen af sprogfagene. Jeg er glad for, at de kan se potentialet i at skabe bæredygtige sprogmiljøer på Aarhus Universitet, og at en samling vil øge de sprogfaglige kompetencer hos de studerende,” siger Thomas Pallesen.

Fremtiden for resten af BCOM
Det forgangne års analysearbejde i samarbejde med Arts har omhandlet sprogfagene, men fremtiden for den øvrige del af Institut for Erhvervskommunikation har naturligvis også optaget medarbejderne på BCOM. Dette blev der ikke taget beslutning om på bestyrelsesmødet den 14. juni, men der igangsættes nu en proces med henblik på at afgøre fremtiden for den resterende del af Institut for Erhvervskommunikation.

 

 

Nyt fra ledelsen, Aarhus BSS
308561 / i40