BAMMC og MACC-uddannelser skal ikke længere udbydes

Aarhus Universitet har netop modtaget en tilbagemelding fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, der betyder, at BAMMC/MACC-uddannelserne ikke længere skal udbydes. Alle indskrevne studerende får dog mulighed for at afslutte den uddannelse, de er indskrevet på.

12.11.2018 | Sinne B. Jakobsen

Foto: AU Foto

Uddannelses- og forskningsministeriet har netop givet Aarhus Universitet besked om, at BAMCC og MACC-uddannelserne på Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus BSS ikke længere skal udbydes. Der er i dag sendt besked ud til berørte medarbejdere og studerende.

Dekan Thomas Pallesen understreger, at alle allerede indskrevne studerende får mulighed for at færdiggøre deres bacheloruddannelse og kandidatuddannelse. Aarhus BSS vil i den kommende tid gøre alt, hvad man kan for at sikre, at de studerende kan fortsætte på en relevant kandidatuddannelse.

Lukningen af BAMMC og MACC sker i forlængelse af Uddannelses- og Forskningsministeriets beslutning om, at der skal ske en reduktion i antallet af engelsksprogede studerende på universiteterne. På den baggrund har AU, i lighed med de andre universiteter, drøftet reduktionsmålets tekniske implementering. På baggrund af drøftelser med ministeriet er det blevet besluttet, at BAMMC og MACC-uddannelserne på Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS skal lukke.

Lukningen af BAMMC vil ske fra sommeroptaget 2019, og allerede indskrevne bachelorstuderende kan færdiggøre deres uddannelse. Lukningen af MACC gennemføres fra optaget 2020 med henblik på at sikre håndtering af studerende med retskrav for de BAMMC-studerende, der forventer at blive færdige til sommer (dvs. årgang 2016). For BAMMC-årgang 2017 og 2018 skal der findes andre løsninger, og dette arbejde vil straks gå i gang under ledelse af prodekan Per Andersen men i tæt samarbejde med studienævn, studieledelse samt institutledelse.

Hvad sker der nu?

De fulde implikationer af lukningen af de to uddannelser kendes ikke endnu. Derfor vil Aarhus BSS i den kommende tid danne sig et overblik over beslutningen og igangsætte et samarbejde med alle relevante organer og nævn, både på medarbejdersiden og på studentersiden.

Foreløbigt er der er indkaldt til informationsmøde med sektionen mandag den 12. november, mens pro-dekan Per Andersen har indkaldt alle studerende på de to uddannelser til informationsmøde d. 22. november. Desuden afholdes møde for alle medarbejdere på Institut for Virksomhedsledelse tirsdag den 13. november, ligesom LSU er informeret og vil blive løbende inddraget i processen.

Hvis du vil vide mere om lukningen af BAMMC og MACC, er du velkommen til at kontakte:

Dekan Thomas Pallesen
Mail: pallesen@au.dk
Mobil: +4520373932

Aarhus BSS
308561 / i40