Blackboard er åbent for BSS’ medarbejdere

En vigtig milepæl i arbejdet med det nye e-lærings- og kursushåndteringssystem er nået. Mandag den 17. juni fik undervisere og kursussekretærer på BSS adgang til det nye system. Gå ind og tjek, at alt er som det skal være, lyder opfordringen fra projektleder Rasmus Blok.

18.06.2013 | Kristian Serge Skov-Larsen

Den 17. juni var dagen, hvor underviserne på BSS kunne logge ind i Blackboard for første gang.
Det var derfor også dagen, hvor teamet bag det nye e-lærings- og kursushåndteringssystem nåede en vigtig milepæl på vejen mod semesterstarten, hvor Blackboard skal tages i brug på det meste af BSS.

– Der har været tryk på kedlerne både hos os i projektteamet, på de enkelte studier og hos de administrative enheder, der leverer inputs til systemet. Men nu er vi nået dertil, hvor vi kan åbne for medarbejdere og det er et stort skridt, siger Rasmus Blok, der er projektleder for teamet bag Blackboard.

Et tæt samarbejde
Rasmus Blok understreger dog, at Blackboard-projektet langt fra er i mål endnu. Frem til semesterstart vil teamet have fokus på at rette eventuelle tekniske og procesmæssige udfordringer, der viser sig, når systemet nu bliver åbnet i stor skala.

– Vores fokus i de næste to måneder er først og fremmest på få systemet sikkert i drift. I de sidste måneder har vi arbejdet tæt sammen med blandt andet studieadministrationen og IT for blandt andet at få integrationen af oplysninger ind til systemet på plads. Nu er vi nået dertil, hvor vi kan åbne systemet op, så alle kan se det, , selvom data fra Stads og Syllabus stadig opdateres frem mod og hen over studiestart og dermed påvirker tilgængelige kurser og tildeling af roller i systemet, siger han

Er ikke mejslet i sten
Rasmus Blok forklarer, at teamet i første omgang har forsøgt at sætte Blackboard op, så det understøtter de samme arbejdsrutiner og funktioner som Aula og Campusnet – bare på en fælles, mere moderne og mere driftsikker platform.

– Men udfordringen fremadrettet bliver at se, om alle de arbejdsprocesser, som det nye system lægger op til og de valg som er truffet, er de rigtige. For eksempel om det skal være muligt for underviserne selv at oprette kurser eller om organiseringen af de enkelte kursusmapper er optimal for alle.  Jeg vil gerne med det samme aflive tanken om, at de procedurer omkring brugen af Blackboard, som underviserne og kursusadministrationen møder nu, er mejslet i sten, siger han.

Brug for feedback
Rasmus Blok forklarer, at det Blackboard-teamet har brug for nu, er feedback og samarbejde med brugerne. Underviserne og kursussekretærerne skal logge ind, se, at alt er som det skal være, og måske begynde at opbygge deres kurser til efteråret.

– Alle må meget gerne orientere sig i det nye system og bruge det testkursus alle har fået til at arbejde med systemet. Samtidig arrangerer vi en række cafe- og dialogmøder i de faglige miljøer, hvor vi meget gerne vil diskutere Blackboard og brugen af det, siger Rasmus Blok.

– Det er vigtigt, at man bruger tid på at lære det nye system at kende. Selvom vi har i første omgang i høj grad har bygget arbejdsprocesserne op omkring brugen af de gamle systemer, så sidder knapperne selvfølgelig nogle andre steder og der er nogle vaner der skal brydes. Men jeg er sikker på, at Blackboard fremadrettet skaber flere muligheder for underviserne og kursusadministrationen på BSS, og det er vigtigt at dialogen omkring systemet fortsætter, selvom vi nu har taget et vigtigt første skridt, siger han.  

Fakta:

  • Alle undervisere og kursussekretærer på BSS har fået adgang til Blackboard den 17. juni på blackboard.au.dk.
  • Systemet er først parat til de studerende efter sommerferien.
  • Læs mere om Blackboard på bss.au.dk/blackboard
  • Log ind i det nye system på blackboard.au.dk ved hjælp af dit WAYF-brugernavn og login.
Aarhus BSS
308561 / i40