De nye vilkår for en eventuel sammenlægning af BCOM og MGMT er klar

En intern proces på BCOM er nu mundet ud i en konkret aftale mellem BCOM og MGMT om vilkårene for en sammenlægning af de to institutter og etableringen af Sektion for Virksomhedskommunikation ved MGMT.

23.09.2016 | Sinne B. Jakobsen

De nye vilkår har været igennem en lang og grundig process. Foto: AU Foto.

Ved et møde i juni besluttede AU’s bestyrelse at sammenlægge sproguddannelserne og dermed flytte BCOM’s sproguddannelser til Arts. Samtidig udskød bestyrelsen beslutningen om, hvad der skulle ske med den andel del af BCOM. I løbet af sommeren har der derfor kørt en intern proces på BCOM for at drøfte instituttets fremtid. Dette er nu mundet ud i en konkret aftale om vilkårene for en sammenlægning af BCOM og MGMT og etableringen af Sektion for Virksomhedskommunikation ved MGMT, såfremt bestyrelsen beslutter en sådan sammenlægning.

Grundig proces og god opbakning

Vilkårene har været fremlagt og drøftet i de to institutters LSU’er og institutfora, med de studerendes fagråd Communication Council og i FSU. Desuden er Akademisk Råd blevet skriftligt hørt. Dekan Thomas Pallesen udtaler:

"Alle drøftelser har været konstruktive og har bidraget til at præcisere vilkårene i aftalen. Derfor vurderer både ledelse og medarbejdere på BCOM, at vilkårene ikke bare bidrager til at imødekomme de bekymringer, instituttet tidligere har givet udtryk for, men samtidig til at fremme det faglige samarbejde på et større og bredere MGMT. Medarbejderne ved MGMT har udtrykt stor imødekommenhed overfor etablering af en ny sektion på instituttet og ser ligeledes gode muligheder for et frugtbart undervisningsmæssigt og forskningsmæssigt samarbejde på tværs af sektionerne."

Næste skridt

Dekanens indstilling om en sammenlægning af de to institutter er nu fremsendt til rektoratet og forventes behandlet på bestyrelsens møde d. 27. oktober 2016. Hvis bestyrelsen beslutter at lægge de to institutter sammen, vil sammenlægningen ske pr. 1. januar 2017.

De nuværende kommunikationsuddannelser fortsætter uændret ved en sammenlægning, hvilket indebærer, at sektionens uddannelser får eget studienævn og aftagerpanel.

Se de aftalte vilkår.

 

 

Aarhus BSS
308561 / i40