Dekan: Vi er ikke i mål endnu, men det kommer vi

Dekan Svend Hylleberg erkender, at der fortsat er meget at arbejde på, før BSS er en velsmurt organisation. Men han understreger samtidig, at der knokles alle steder for at forbedre situationen og håber på fortsat tålmodighed hos medarbejderne.

20.09.2012 | Andreas G. Jensby

Svend Hylleberg beklager åbent, at der fortsat er nogle ting, som ikke kører her tre uger efter studiestart, men understreger, at både ledelse, de administrative afdelinger og institutter knokler for at komme i mål med forandringerne. I Jyllands Posten i fredags sagde han således:

- Vi har lavet fejl undervejs, og som ledelse påtager vi os det fulde ansvar for de ting, som ikke er i orden. I en evaluering må vi dog erkende, at vi nok har gabt over mere, end vi kunne overkomme, men vi arbejder på at forbedre forholdene for alle, siger han.

Udtalelsen i JP faldt i forbindelse med kritik fra de studerende over studieforholdene på Aarhus Universitet.

Åbenhed gavner processen
Svend Hylleberg har internt i organisationen fået ros for at stå frem i JP og åbent erkende, at fusionen har været en stor mundfuld med mange overraskelser. Han forklarer i den forbindelse til AU Kommunikation, BSS, hvorfor dekanatet vælger at tale åbent om problemerne.

- Artiklen i JP er et godt eksempel på, at der er mange holdninger til vores arbejde på AU og BSS, og at disse holdninger ofte kommer frem i lyset. Derfor vil vi som ledelse også gerne sige vores mening om tingene og forklare, hvad der bliver gjort og baggrunden for vores beslutninger. Det forsøger vi både at gøre via vores interne nyhedsmedier og når pressen henvender sig, forklarer Svend Hylleberg.

Svend Hylleberg siger i samme åndedrag, at den interne kommunikation har høj prioritet på AU generelt, men siger samtidig, at den altid kan blive bedre, hvilket dekanatet sammen med AU Kommunikation løbende arbejder på.

Undervisningen er kommet fornuftigt i gang
Svend Hylleberg fremhæver dog også, at man på de fleste institutter er kommet fornuftigt i gang med undervisningen trods problemer med skemaer og lokaler. Han fremhæver institutternes og de teknisk-administrative afdelingers store engagement og vilje til at få undervisningen på skinner.

- Både institutternes medarbejdere og BSS’ teknisk-administrative medarbejdere har i år brugt ekstra meget tid for at få alting på plads til studiestart og udvist et særligt flot engagement, som jeg gerne vil rose dem for. Vi er ikke i mål endnu, men vi er nået langt takket være den store indsats, siger Svend Hylleberg.

Nyt fra ledelsen, Administrative forhold, Aarhus BSS
308561 / i40