Den nye organisering på AU sikrer de store forskningsprojekter

Forskere har meget at vinde ved en større organisation, der er endnu bedre til at løse de praktiske udfordringer ved store, internationale forskningsprojekter. Det mener Michael Goodsite, centerleder ved AU Herning, der netop har forhandlet et stort, internationalt forskningsprojekt til 4 mio. på plads på rekordtid.

19.01.2012 | Martin Strandby

I foråret 2011 startede grundlaget for et samarbejde mellem fire nordiske forsikringsselskaber og forskningsverdenen – et samarbejde, der lynhurtigt tog form, og nu vil munde ud i et konkret projekt: udviklingen af et computerredskab, der vil gøre det nemmere for husejere at forudse og imødegå klimaforandringerne.

Forsikringsselskaberne havde et ønske om bedre at kunne hjælpe husejerne, der i stigende grad oplever klimaforandringernes indvirkning på deres hjem og dermed også på deres forsikring. Men selskaberne manglede den nødvendige forskningsmæssige viden for at komme videre med det komplekse projekt.

Derfor kontaktede de et organ under Nordisk Ministerråd, som finansierer nordisk forskningssamarbejde, NordForsk, og de henviste til det nordiske strategiske forskningscenter i klimatilpasning NORD-STAR, der er forankret ved AU Herning. Herefter tog samarbejdet fart.

- Forsikringsselskaberne havde hørt om vores forskning, som var helt i tråd med, hvad selskaberne havde brug for. Dagen efter den første kontakt leverede vi et oplæg. To dage efter holdt vi et møde sammen med NordForsk og forsikringsselskaberne, og allerede én uge efter det første møde kom beskeden: Selskaberne ville poste 4 mio. kroner i et nyt tværfagligt og internationalt forskningsprojekt, fortæller professor Michael Evan Goodsite, centerleder ved AU Herning og direktør for NORD-STAR.

Udfordringer overkommet på én uge
Større, internationale forskningsprojekter indeholder en naturlig portion udfordringer. Store geografiske afstande, kulturelle forskelle og de mange forskellige institutioner, som er involveret i processen, kan give problemer, der stjæler vigtig tid fra forskningen. Projektet undgik dette, takket være en effektiv og professionel administration:

- Fra ideen blev undfanget, til projektet var igangsat, gik der under en uge. Det vidner om selskabernes tiltro til forskernes faglige kompetencer, men det skyldes også vores organisation og administration. Rammerne for at starte et internationalt projekt var allerede på plads, og vi kunne derfor koncentrere os om substansen, siger Michael Goodsite.

Én indgang forhindrer dobbeltarbejde
Inden for samme forskningsfelt er der ofte veletablerede kontakter til kollegaer - også på den anden side af jorden. Men de globale udfordringer kræver i stadig stigende grad, at forskere samarbejder på tværs af fagligheder og nationaliteter.

- Fordi vi havde én indgang og en veludbygget administrativ struktur, skulle vi ikke genopfinde den dybe tallerken. Det ville vi ellers skulle gøre, hver eneste gang en virksomhed bød sig til. Dermed kan vi hurtigt sortere og gå i gang med de rigtige projekter, som dette projekt, vi netop har startet, forklarer Michael Goodsite.

AU Herning høster fordele af sammenlægningen
Michael Goodsite fortæller, at den faglige udviklingsproces har haft en positiv indvirkning på både AU Herning og NORD-STAR. Tilknytningen til Business and Social Sciences gør en positiv forskel.

- At vi nu er en del af Business and Social Sciences, har vi kunnet mærke på interessen for AU Herning og NORD-STAR. Og det er både virksomheder og offentlige myndigheder, der nu spærrer øjnene op, siger Michael Goodsite.

Han mener også, at de administrative sammenlægninger vil komme andre forskere til gavn:

- I fremtiden vil forskere have større mulighed for at starte både tværdisciplinære, internationale og erhvervsrettede forskningsprojekter, uddyber Michael Goodsite.

Fakta

  • NORD-STAR står for Nordic Strategic Adaptation Research. Det er et af 3 nordiske Centres of Excellence på klimaområdet. Centeret er støttet med 30 mio. norske Kroner af NordForsk, der hører under Nordisk Ministerråd.
    Læs mere om centeret
  • Projektet for forsikringsselskaberne skal resultere i et webbaseret visualiseringsværktøj, der forventes færdigt i 2014.
    Læs mere om værktøjet

Yderligere kommentarer

Michael Evan Goodsite

Professor og centerleder
AU Herning

E-mail: michaelg@hih.au.dk
Telefon: +45 8716 4747
Mobil: +45 6011 2557
Web

Camilla Brevik Rahbek

Sekretariatsrådgiver
AU Herning

E-mail: camilla@hih.au.dk
Telefon: 6162 0209
Web

Aarhus BSS
308561 / i40