EDU-IT skal være nemt og give fagligt mening

På Juridisk Institut har man netop afsluttet et større projekt, hvor man har tænkt EDU-IT ind på en hel BA-uddannelse. En givende, men udfordrende proces, som har givet stof til eftertanke – også hos prodekan for uddannelse Per Andersen. Blandt andet skal der fremover sikres øget teknisk support til underviserne, ligesom EDU-IT kun skal bruges, når det giver fagligt mening.

22.03.2017 | Sinne B. Jakobsen

Digitale værktøjer er med til at styrke kvaliteten af undervisningen. Foto: AU Foto

Det netop afsluttede Educational-IT-projekt på Juridisk Institut er det første projekt på Aarhus BSS, hvor man har tænkt digitale værktøjer ind på en hel uddannelse. Projektet har involveret ca. 22-25 undervisere, som alle har skullet udvælge konkrete værktøjer til deres undervisning på bacheloruddannelsen i jura med hjælp og sparring fra Center for Undervisning og Læring (CUL). For de involverede undervisere har det været en meget givende, men også udfordrende proces, fortæller adjunkt Eva Naur Jensen fra Juridisk Institut:

”Da vi skulle vælge de digitale redskaber, var vi tvunget til at gentænke vores undervisning og formålene med de forskellige fag. Og det var rigtig spændende at blive rusket lidt og se tingene fra en anden vinkel. Hele processen har dog også rent teknisk krævet meget tid hos den enkelte underviser. Det er vigtigt at være opmærksom på, når man fremadrettet skal arbejde med EDU-IT her på fakultetet”.

Rammerne skal være i orden

CUL og prodekan for uddannelse Per Andersen er enige i, at brugen af EDU-IT ikke må koste for meget tid for den enkelte underviser – men også, at det er et spørgsmål om ressourcer. For mens CUL i dag tilbyder pædagogisk support og sparring samt hjælp til valg af teknologier og vejledning i den tekniske opsætning, har centret ikke ressourcer nok til at stå for den manuelle/tekniske opsætning af værktøjerne for alle undervisere, fortæller EDU-IT teamleder hos CUL Dorte Sidelmann Rossen. Og Per Andersen vil da også arbejde på, at man gentænker og sætter flere ressourcer af til teknisk support fremover.

”Det skal være så nemt som muligt for den enkelte underviser at bruge EDU-IT,” understreger han. ”Og det forudsætter blandt andet, at der er nem adgang til understøttende teknisk support. På den måde kan den enkelte underviser fokusere på det rent faglige og på at sikre, at værktøjerne gør det de skal, nemlig at løfte undervisningen for de studerende”.

Fokus på den faglige effekt

Projektet på Juridisk Institut er en del af en større satsning på Aarhus Universitet om at anvende digitale værktøjer i undervisningen – og også gerne på hele uddannelser. Til juni kommer AU’s strategi for universitetets brug af EDU-IT, og i løbet af efteråret skal hvert fakultet udforme en konkret handleplan for, hvordan AU’s strategi skal føres ud i livet. Prodekan Per Andersen understreger dog allerede nu, at selvom alle uddannelser skal indeholde elementer af EDU-IT, skal det kun bruges, når det giver fagligt mening på et givent fag. Samtidig skal der fremover være mere fokus på at måle den faglige effekt af de forskellige værktøjer og aktiviteter:

”Der er rigtig mange gode grunde til at bruge digitale værktøjer i undervisningen,” fortæller Per Andersen. ”De er med til at løfte faget, styrke læringsprocessen hos den enkelte og i det hele tage øge kvaliteten af den undervisning, vi tilbyder vores studerende. På Aarhus BSS er vi allerede rigtig langt i forhold til EDU-IT. Vi har en masse dygtige folk hos CUL og mange undervisere, der virkelig brænder for at bruge digitale værktøjer. Men alle uddannelser og fag er forskellige, og det skal være nemmere at overskue de mange muligheder, og hvordan de enkelte værktøjer rent faktisk løfter et givent fag. Derfor skal vi fremover forske meget mere i, hvilke redskaber og aktiviteter, der virker og hvordan,” afslutter han. 

Yderligere information

Hvis du vil vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte:

Maria Hvid Stenalt, Educational IT Consultant, CUL
Mail: mstenalt@au.dk
Tlf.: 87166079

Adjunkt Eva Naur Jensen, Juridisk Institut
Mail: ena@law.au.dk
Tlf.: 87165669

Lektor Caroline Adolphsen, Juridisk Institut
Mail: ca@jura.au.dk
Tlf.: 87165479

Aarhus BSS
308561 / i40