”Entreprenørskab er en metode, der kan læres”

Entreprenørskabsundervisning har i de seneste år vundet øget indpas på universiteterne. Men entreprenørskab handler om meget mere end dét at lære de studerende at starte egen virksomhed. Det handler om at lære dem at tage ansvar for egen tilværelse og forholde sig kritisk aktivt til verden. Det er filosofien bag Helle Neergaard og Per Blenkers undervisning og forskning i entreprenørskab, som de netop har vundet en international pris for.

15.06.2018 | Sinne B. Jakobsen

Her ses Helle Neergaard og Per Blenker. Foto: AU Foto.

Entreprenørskab, iværksætteri, entreprenøriel… Disse ord hører ikke længere kun hjemme i erhvervslivet, men har også vundet indpas på universiteter landet over. Her har mange studerende i dag entreprenørskab på skemaet, mens der satses målrettet på studentervæksthuse, hvor de studerende støttes i at starte egen virksomhed under studiet.

Men handler undervisning i entreprenørskab virkelig bare om at lære de studerende at starte egen virksomhed? Nej, det handler faktisk om meget mere end det, fortæller professor Helle Neergaard fra Institut for Virksomhedsledelse. Siden 2001 har hun forsket og undervist i entreprenørskab, og i foråret vandt hun sammen med sin kollega lektor Per Blenker the European Entrepreneurship Education Award for den måde hvorpå de og resten af deres forskningsgruppe har gentænkt entreprenørskabsundervisning:

”Udgangspunktet for vores undervisning er, at entreprenørskab er en metode, der kan læres og ikke nødvendigvis er medfødt,” fortæller Helle Neergaard. ”Vi bevæger os derfor væk fra den stereotype og snævre forståelse af iværksættere som f.eks. Bill Gates og Richard Branson og fører de studerende gennem en række aktiviteter, hvor de udvikler deres egen entreprenørielle identitet. Vi ser entreprenørskab som en tilgang til verden, som de studerende kan bruge i mange aspekter af deres liv. De lærer at tage ansvar, handle og forholde sig refleksivt til verden på alle mulige måder – og altså ikke kun, hvis de vælger at starte egen virksomhed. Det kan sammenlignes med begrebet empowerment, som flere internationale organisationer peger på kan øge de studerendes employability og self-employability  – og det er nok det vigtigste udbytte, som vi gerne vil have, at de studerende tager med sig.”

Fra interessefællesskab til toneangivende forskningsgruppe

Helle Neergaard og Per Blenker har begge undervist i entreprenørskab i cirka 20 år. Hvad der startede som en fælles interesse på tværs af fagligheder har gennem årene udviklet sig til en toneangivende forskningsgruppe inden for et felt i rivende udvikling.

Gruppen blev dannet i forlængelse af fusionen i 2011 af forskere fra det daværende Institut for Økonomi og Institut for Virksomhedsledelse, som havde en fælles interesse i undervisning og entreprenørskab som forskningsfelt. Siden da er det gået stærkt. Gruppen består af kun bare en håndfuld forskere, men de har gennem årene fået store bevillinger til blandt andet PACE-projektet (Promoting A Culture of Entrepreneurship) og række mindre projekter, herunder også ph.d.-kurser. I 2013 kulminerede dette i den årlige 3E Conference (ECSB Entrepreneurship Education Conference), som hostes af organisationen ECSB (European Council for Small Businesses and Entrepreneurship). Her deltager cirka 100 deltagere fra en lang række nord-europæiske lande, og konferencen i sig selv er også nyskabende, fortæller Per Blenker:

”Med 3E Conferencen har vi forsøgt at skabe en ny slags konference, som handler mere om at stille nye spørgsmål end at give svar ” fortæller han. ”Konferencen er rettet mod at finde de rette spørgsmål, som vi kan arbejde med indenfor for feltet gennem samarbejde og dialog. Vi lægger vægt på det talte ord, og forbyder decideret slides i præsentationer for at få en mere nærværende diskussion. Endeligt har vi ingen keynote speakers. Kort sagt forsøger vi at skabe en konference, hvor alle er lige, og hvor det handler mere om substans, end hvem der taler. Det er lidt den samme tilgang, som vi bruger i vores undervisning, hvor det jo netop også handler om at sætte fokus på det enkelte individs muligheder frem for særligt entreprenante personer,” afslutter han.

Helle Neergaard og Per Blenker fik overrakt the European Entrepreneurship Education Award i Stockholm i april.  Med prisen fulgte SEK 100.000.

Læs mere om Helle Neergaard

Læs mere om Per Blenker

Aarhus BSS
308561 / i40