Fokus på trivsel blandt de ph.d.-studerende

En netop offentliggjort rapport om kvalitet i ph.d.-forløbet på Aarhus Universitet viser, at de ph.d.-studerende på Aarhus BSS oplever en øget tilfredshed med ph.d.-forløbet og vejledningen. Aarhus BSS skal fortsat have højt fokus på de ph.d.-studerendes arbejdsforhold, da nogle studerende stadig rapporterer stress-symptomer og udkørthed.

04.01.2018 | Sinne B. Jakobsen

Foto: AU Foto

Undersøgelsen ”Kvalitet i Ph.d.-forløbet” blev gennemført i efteråret 2017 blandt ph.d.-studerende på hele Aarhus Universitet og på forespørgsel af de fire ph.d.-skoleledere.  I undersøgelsen blev der blandt andet spurgt ind til trivsel, arbejdsmængde og vejledning. 79 % af de ph.d.-studerende på Aarhus BSS deltog i undersøgelsen, som dermed giver værdifuld viden i forhold til det videre arbejde med at sikre de ph.d.-studerendes trivsel.

Sammenlignet med den første ph.d.-undersøgelse, som fandt sted i 2013, viser den nye undersøgelse, at de ph.d.-studerende på Aarhus BSS oplever en øget tilfredshed med ph.d.-forløbet og den vejledning, de modtager. Desuden er der en positiv udvikling af de ph.d.-studerendes oplevelse af at være en del af forskningsfællesskabet og oplevelsen af kollegialitet i forskningsmiljøerne.

Prodekan for forskning og talentudvikling Per Baltzer Overgaard er tilfreds med de positive resultater, men fremhæver dog samtidig, at der stadig er udfordringer, der skal adresseres:

”Undersøgelsen viser, at vi er kommet rigtig langt med at sikre, at vores ph.d.-studerende trives med deres projekt og i de faglige miljøer. Selvom forskeruddannelsen er uomgængeligt hårdt arbejde,  er det mindre tilfredsstillende, at studerende i nogle af vore ph.d.-programmer stadig melder om stress-symptomer og følelsen af at være udkørt. Det er problemstillinger, vi skal gøre noget ved,” siger han.

Hvad sker der nu?

Resultaterne fra ph.d.-undersøgelsen vil nu danne grundlag for videre drøftelser af, hvilke initiativer, der evt. skal sættes i gang. Ph.d.-udvalget drøfter resultaterne og mulige fælles initiativer på det næste møde i januar 2018.  I løbet af foråret vil resultaterne og lokale initiativer blive drøftet i institutternes samarbejdsudvalg.

Læs mere om undersøgelsen og læs rapporterne.

Aarhus BSS
308561 / i40