Gode rammer for eksperimentel forskning på BSS

For knap et år siden åbnede BSS’ forskningslaboratorium Cognition and Behavior Lab (COBE-lab). En del forskere har siden draget nytte af faciliteterne - blandt andet Alexandra Kraus og Panos Mitkidis, som her fortæller om deres erfaringer med ”COBE-lab”.

24.06.2014 | Mette Gebauer Johannsen

Tidligere måtte forskere på BSS rejse væk for at låne andres faciliteter for at lave eksperimentel forskning inden for bl.a. adfærd og kognition. Det var dyrt og uhensigtsmæssigt – især for ph.d.-studerende – og derfor blev Cognition and Behavior Lab etableret i august sidste år.

Siden har mange BSS-forskere benyttet sig af, ikke blot de fysiske rammer, men også den service som tilbydes af de to tilknyttede medarbejdere i laboratoriet. Laboratoriet er ikke kun egnet til eksperimentel forskning, men det kan også bookes til workshops og møder. Derudover har man mulighed for at benytte sig af den store pulje af potentielle deltagere på mere end 2000 studerende. Laboratoriet er forankret på BSS, men er åbent for forskere fra hele AU.

Ph.d. Alexandra Kraus fra Institut for Marketing og Organisation og adjunkt Panos Mitkidis fra ICOA har begge brugt laboratoriet i deres forskning og fortæller her om deres oplevelse:

En præstation i sig selv
Alexandra Kraus forsvarede i april sin ph.d.-afhandling med titlen ”Why are implicit measures important for consumer psychology and how can they most fruitfully be measured?”.

“COBE-lab er en stor præstation i sig selv og det faciliterer eksperimentel forskning i stor skala. Tidligere på året var jeg så heldig at lave en undersøgelse i laboratoriet, og i løbet af fem dage havde jeg indsamlet data fra individuelle møder à 45 minutters varighed med 125 studerende.

Faciliteterne er gennemtænkte og har fleksible anvendelsesmuligheder. I vores undersøgelse havde vi adgang til en række lokaler, som alle var udstyrede med computere, dokumentation, testmaterialer etc. Det var en stor hjælp, at vi også havde adgang til et køkken, så vi kunne opbevare og forberede smagsprøver til hver enkelt test. Laboratoriet ligger meget centralt, og det betød, at de studerende, som vi brugte i vores undersøgelse, kunne komme forbi mellem deres forelæsninger, og vi kunne samtidig rekruttere studerende på stedet.

Sidst men ikke mindst, var COBE-labs team med Dan Mønster og Joshua Brain en stor hjælp for os. Joshua hjalp og gav os værdifulde input gennem både planlægningen og udførelsen af undersøgelsen. Derudover sørgede han for, at der altid var stærk og god kaffe på kanden.”

Et meget anbefalelsesværdigt sted
Adjunkt Panos Mitkidis forsker i adfærdsøkonomi og antropology og er tilknyttet to forskningscentre på AU, ICOA og Interacting Minds Centre, samt Center for Advanced Hindsight at Duke University.

”Jeg forsker i samarbejde. I min forskning fokuserer jeg særligt på, hvilken indflydelse motivation og evner har på, hvordan mennesker koordinerer og konkurrerer, og hvordan det påvirker produktiviteten og det sociale sammenhold. Jeg var til stede, da idéen til Cognition and Behaviour Lab blev født, og jeg har naturligvis udført et forskningsprojekt i laboratoriet. Jeg har brugt laboratoriet til, i samarbejde med dr.med. Eduardo Castrillon, at studere hvilken effekt smerte har på menneskers moral og sociale holdninger. Den placebokontrollerede undersøgelse bestod af en kombination af eksperimentel smertefremkaldelse, spørgeskemaer, hormonelle prøver og psykologiske målinger.

Med laboratoriets mange faciliteter havde vi mulighed for at kombinere alle disse forskningsmetoder på en yderst effektiv måde, og medarbejderne i laboratoriet, som var meget dygtige og imødekommende, hjalp med indsamlingen af data. Udførelsen af undersøgelsen var effektiv, og det blev en succes.

Der var to ting, som havde særlig betydning for vores arbejde: 1. Deltagerpuljen: Vi ved fra erfaring, at det kan være rigtig svært at rekruttere deltagere til sådanne undersøgelser, og det er en af de største udfordringer, man står over for som forsker. Men i AU's COBE-laboratorium har man ikke dette problem. 2. Samarbejdet medarbejderne imellem: Både lederen af laboratoriet (Dan Mønster) og laboratorieassistenten (Joshua Brain) ydede support og hjalp med at løse alle de logistiske problemer, og deres særlige interesse for forskning bidrog til en gensidig forståelse af de udfordringer, der opstod under eksperimenterne.

Jeg vil varmt anbefale COBE-laboratoriet til alle forskere, som er interesserede i at udføre eksperimenter, særligt vedrørende kognition og adfærd.”

> Læs mere om COBE Lab og faciliteterne

Cognition and Behavior Lab drives af adjunkt Dan Mønster (danm@asb.dk) and assistant lab manager Joshua Brain (jbrain@econ.au.dk).

Aarhus BSS
308561 / i40