Her er det nye Advisory Board på BSS

I sidste halvdel af 2011 indledte fakultetsledelsen arbejdet med at oprette et nyt Advisory Board på BSS. Læs mere om de nye medlemmer her.

26.01.2012 | Marianne Gammelgaard

Interessen fra dygtige repræsentanter fra den internationale akademiske verden og det internationale erhvervsliv har været bemærkelsesværdig.

- Vi har samlet en gruppe bestående af eksterne medlemmer, der repræsenterer vores kandidaters arbejdsgivere, heriblandt virksomheder og akademiske institutioner inden for forskning, uddannelse og vidensudveksling på et højt internationalt niveau, fortæller Svend Hylleberg og fortsætter:

- Jeg er overbevist om, at hvert enkelt medlems faglige ekspertise vil være et aktiv for BSS i vores bestræbelser mod at blive en førende international forsknings- og uddannelsesinstitution, der er til gavn for studerende, virksomheder og samfundet i almindelighed.

Det nye Advisory Boards første møde finder sted den 15.-16. maj 2012. Et af de vigtigste temaer på dagsordenen vil være strategien for Business and Social Sciences.

De ti medlemmer af Advisory Board kommer fra seks forskellige lande og består af følgende:

Cecilia M. Bailliet, professor og viceinstitutleder, Institut for Offentlig Ret, Universitetet i Oslo
Ulrik Federspiel, ambassadør, Vice President for Global Affairs, Haldor Topsøe A/S
Philip Hans Franses, professor og dekan, Erasmus School of Economics, Erasmus University Rotterdam
Niels Erik Jakobsen, bankdirektør, Jyske Bank A/S
Jørgen Vig Knudstorp, administrerende direktør, Lego Danmark A/S
John Kraft, professor og dekan, Warrington College of Business Administration, University of Florida, Gainesvile, Florida, USA
Jens Jørgen Madsen, bestyrelsesformand, Velux A/S
Sverker Sikström, professor, afdelingsleder, Kognitiv Psykologi, Institut for Psykologi, Lunds Universitet
Mary Teagarden, professor, Thunderbird School of Global Management, Glendale, Arizona, USA
Zhihong Yi, professor og dekan, School of Business Administration, Renmin University of China

Aarhus BSS
308561 / i40