Institut for Økonomi indbød gymnasielærere til inspiration

Institut for Økonomi har netop afholdt den første inspirationsdag for 92 gymnasie- og handelsskolelærere. Syv forskere fra instituttet gav deltagerne inspiration, nye vinkler og perspektiver til deres undervisning inden for emner som økonomi, globalisering og demokrati.

26.01.2012 | Martin Williams Strandby & Mette Gebauer Johannsen

Mandag den 16. januar var 92 gymnasielærere fra hele landet samlet til premieren på ’Gymnasielærerdagen’ på Institut for Økonomi. Titlen på dagens program var ’Det globaliserede verdenssamfund’, og syv forskere fra instituttet kom med forskellige oplæg om globaliseringens mange og forskelligartede konsekvenser. Det er planen, at ’Gymnasielærerdagen’ skal være en årligt tilbagevendende begivenhed.

Et bidrag til at styrke kvaliteten af kommende studerende
Baggrunden for gymnasielærerdagen var et ønske om at skabe et afsæt for at styrke samarbejdet med gymnasierne og formidle instituttets nye forskning direkte til lærerne og i sidste ende de elever, som måske en dag bliver studerende på en af instituttets uddannelser.

- Gymnasielærerdagen giver os mulighed for at formidle vores nye forskning meget direkte til en fagligt interesseret målgruppe. Vores ønske er at kunne bidrage helt konkret til lærernes faglige kompetencer og til at give inspiration helt ud i de enkelte klasseværelser. Ønsket er at kunne medvirke til en stærk interesse for teorien i det økonomiske felt hos de unge, som potentielt er kommende studerende hos os, forklarer lektor Kristina Risom Jespersen, som er ansvarlig for uddannelserne på Institut for Økonomi.

Begejstrede deltagere
Gymnasier og handelsskoler fra stort set hele landet var repræsenteret, og flere af deltagerne sluttede dagen af med en god følelse af at være blevet fagligt opdateret og inspireret til at gå direkte hjem og give deres nye viden videre til deres elever.

En af dem var Bettina Klara Uhrbrand, som underviser i handelsskolefag på Struer Statsgymnasium:

- Det er godt at have en faglig kobling til universiteterne, det styrker vores undervisning, og gavner derfor eleverne, siger Bettina Klara Uhrbrand, som allerede efter de to første oplæg var begejstret for indholdet.

- Jeg synes, det er fantastisk spændende, og jeg kan bruge det med det samme i min undervisning. Jeg anvender i forvejen figurer og data fra Velfærdskommissionens arbejde, og oplæggene hér har givet en ekstra dybde, fortsætter Bettina Klara Uhrbrand.

En anden tilfreds tilhører var Jørgen Nøhr, som underviser i samfundsfag og erhvervsøkonomi på Silkeborg Gymnasium:

- Oplæggene er enormt gode. Niveauet er højt, men ikke for avanceret. Det er en fagligt stærk og relevant opdatering, der samlet set giver mig et godt overblik, som jeg kan bruge i min undervisning, siger Jørgen Nøhr.

- Foredragsholderne har fået ros hele vejen rundt, og flere af deltagerne var henne for at få en forsikring om, at vi gentager arrangementet til næste år. Jeg er rigtig glad for det niveau og det engagement, som alle har vist omkring dagen. Deltagerne er kommet med mange forslag til emner, som vi vil bruge i programplanlægningen for 2013 og de efterfølgende år. Vi har alle sammen fået noget brugbart med hjem, så det har været en rigtig god dag, fortæller Kristina Risom Jespersen.

Et virkelig godt eksempel på videndeling
Prodekan for viden-udveksling Frank Pedersen roser arrangementet og dets sigte:

- Det danske samfund står som bekendt over for både mange udfordringer og muligheder i de kommende år, og det er vigtigt, at vores forskere får mulighed for at formidle deres seneste resultater omkring disse ting. Gymnasielærerdagen er et meget konkret møde mellem forskningsverdenen og gymnasielærerne, og den giver mulighed for, at den nyeste viden har bedre mulighed for at finde vej til undervisningen i gymnasiet, og det har naturligvis stor betydning i et bredt samfundsmæssigt perspektiv, siger Frank Pedersen.

Men der er også andre grunde til at bakke op om arrangementet.
- Det styrker vores muligheder for at rekruttere gode studerende til vores uddannelser. Da vores fagområder ikke optræder særligt hyppigt i fagudbuddet i ungdomsuddannelserne, er det vigtigt at vise de meget interessante problemstillinger, som vore forskere arbejder med, uddyber Frank Pedersen.

FAKTA
Gymnasielærerdagen 2012 bestod af fire blokke: Velfærdsøkonomi, Virksomhedsøkonomi, Globalisering og Demokrati og Indflydelse.

De 92 deltagere kom fra både almene gymnasier og handelsskoler fra hele landet.
Institut for Økonomi vil nu bruge dette første holds reaktioner på dagen og deres erfaringer med at bruge det udleverede materiale i gymnasieundervisningen. Evalueringen skal bruges til at gøre Gymnasielærerdag 2013 til ligeså stor en success.

Yderligere informationer
Vil du vide mere om Gymnasielærerdagen eller få ideer til at styrke videndelingen mellem universitetet og samfundet, så kontakt Kristina Jespersen eller Frank Pedersen:


Kristina Risom Jespersen
Lektor ved Institut for Økonomi og ansvarlig for uddannelser ved Institut for Økonomi
Telefon: +45 8716 5534
Mail: kjespersen@econ.au.dk
Web


Frank Pedersen
Lektor ved Institut for Økonomi og Prodekan for Videnudveksling ved BSS
Telefon: +45 8716 4994
Mail: fra@asb.dk
Web

Aarhus BSS
308561 / i40