Institutleder- og dekanstillinger

Se hvordan processerne kommer til at forløbe, når stillingerne som institutleder for Institut for Marketing og Management (tidligere BADM) og Institut for Økonomi, Logistik og Finansiering (tidligere ECON) og dekan for Aarhus BSS skal besættes.

24.03.2015 | Mette Gebauer Johannsen

Opslagene til stillingerne som institutledere for Institut for Marketing og Management (MAMA) og Institut for Økonomi, Logistik og Finansiering (DELFI) samt dekanstillingen ved Aarhus BSS er undervejs, og rådgivningsgrupper og ansættelsesudvalg er i gang med at blive sammensat.

Indtil den kommende dekan er udvalgt, vil det være prodekan Peder Østergaard, som varetager dekanens rolle i ansættelsesprocessen.  

Processen kommer til at forløbe således:

  • Stillingsopslagene offentliggøres i løbet af april.
  • Institutforum ved hhv. MAMA og DELFI udpeger en rådgivningsgruppe, der skal rådgive prodekanen i forbindelse med ansættelse af ny institutleder.
  • Akademisk Råd udpeger rådgivningsgruppen, som skal rådgive rektor om dekanansættelsen.
  • Ansøgningsfristen for dekanstillingen er 10. maj 2015.
  • Ansøgningsfristen for institutlederstillingerne er 11. maj 2015.
  • Den nye dekan vil deltage i første og anden samtalerunde med ansøgerne til institutlederstillingerne
  • De nye institutledere og den nye dekan forventes at tiltræde 1. august 2015.

Stillingen som prodekan for forskning og ph.d.-skoleleder ved Aarhus BSS opslås først sidst på sommeren. Nuværende sekretariatsleder for fakultetssekretariatet, Anja Zimmerdahl Hansen, konstitueres som chefrådgiver pr. 1. juli 2015.

Aarhus BSS
308561 / i40