International hæder til Business and Social Sciences

Det internationale magasin for europæiske topledere, European CEO, har kåret Business and Social Sciences som Nordeuropas mest innovative Business School.

23.11.2011

Flere tusinde europæiske erhvervsledere har sammen med det engelske magasin, European CEO, udnævnt Business and Social Sciences til at være Nordeuropas mest innovative business school.

Prisen er blevet tildelt Business and Social Sciences med baggrund i de visioner og den innovative ånd, som hovedområdet er skabt i.

Dekan Svend Hylleberg forklarer, at dommerkomiteen blandt andet har fremhævet Business and Social Sciences brede faglige profil, der strækker sig fra traditionelle business school-discipliner til discipliner, der typisk findes i et samfundsvidenskabeligt fakultet. Derudover har komiteen også fremhævet Business and Social Sciences’ ambitioner om at skabe interdisciplinaritet på højeste internationale niveau, dvs. tværfaglighed baseret på en dyb viden om de enkelte discipliner.

- Vi er stolte over prisen, og anser det som et godt skulderklap fra lederne i det europæiske erhvervsliv. Samtidig bekræfter det os i vores forventninger til den fremtidige interesse og behov for Business and Social Sciences’ produkter – både på dansk grund og i det internationale samfund, lyder det fra dekanen.

Til hele samfundet
Forskningen og den forskningsbaserede undervisning på Business and Social Sciences foregår på højeste internationale niveau inden for områder som: jura, økonomi, erhvervsøkonomi, organisation, marketing, ledelse, entreprenørskab, erhvervskommunikation, sprog, oversættelse, statskundskab, offentlig administration, psykologi, rusmiddelforskning og registerforskning.

En så bred profil giver Business and Social Sciences nogle ganske særlige muligheder:

- Vi har et fagligt udgangspunkt og et mindset, der kan skabe unik forskning og hidtil usete forskningsbaserede uddannelser, siger Svend Hylleberg, der blandt andet ser det som en stor fordel, at  Business and Social Sciences er en del af et stort universitet som Aarhus Universitet:

- Sammen med de andre institutter på AU kan vi tilbyde vores studerende et langt bredere fagligt indblik i verden end de fleste business schools verden over. Det er en mulighed, der ikke kun kommer til at blive efterspurgt af erhvervslivet men af hele samfundet.

Og netop de komplekse erhvervs- og samfundsmæssige udfordringer, som nutidens ledere møder, stiller ifølge dekanen krav om langtidsholdbare løsninger, nye tværfaglige forståelser og brede samarbejder mellem den centrale rammelægning, erhvervslivet og det civile samfund. Eller set fra en leders perspektiv:

- For mig er det åbenlyst, at enhver leder af en privat eller offentlig organisation har brug for et bredt indblik i samfundet. Ingen erhvervsleder kan undvære viden om den politiske situation og det politiske magtspil inden for relevante områder for virksomheden. Ligesom både offentligt ansatte og politikere ofte har brug for en indgående forståelse for, hvordan erhvervslivet opererer, hvis de skal lykkedes med deres projekter, siger Svend Hylleberg.


Fakta:

Læs European CEO’s magasin med omtale af Business and Social Sciences (Link kommer snart)

Se European CEO’s videointerview med Dekan Svend Hylleberg (linket tilgår i næste uge)

European CEO har uddelt prisen ”Nordeuropas mest innovative business school” én gang før, i 2010. Da blev vinderen London School of Business

Udvælgelsen sker som en kombination mellem en online nominering blandt op til 50.000 europæiske erhvervsledere, et personligt interview med dekanen og votering blandt European CEO’s dommerpanel.

Hvert år uddeler European CEO 18 priser i alt til de mest innovative Business Schools verden over.

Kontakt:


Dekan Svend Hylleberg
Aarhus Universitet, Business and Social Sciences,
Mobil: +45 2338 2020
E-mail: sh@sam.au.dk
Web

Aarhus BSS
308561 / i40