Karriereafklaring på skemaet

Et nyt projekt på cand.merc.-uddannelsen sætter Career Management Skills på skemaet. Målet er at gøre de studerende mere afklarede omkring deres kompetencer og karrieremål – og dermed klæde dem bedre på til deres fremtidige karriere. Projektet har netop modtaget kr. 230.000 i strategiske midler fra AU.

30.08.2017 | Sinne B. Jakobsen

CMS forløbet giver de studerende mulighed for at reflektere over deres fremtidige karriere. Foto: Jesper Rais.

For nyuddannede kandidater er der mange spørgsmål, der trænger sig på. Hvilke kompetencer har jeg opnået gennem mit studie? Hvad vil jeg gerne arbejde med? Hvordan kan jeg formidle det jeg kan til en arbejdsgiver? Disse spørgsmål er i fokus på det nye Career Management Skills-forløb, som netop har modtaget kr. 230.000 i strategiske midler fra AU.

CMS-forløbet er i efteråret 2017 et frivilligt tilbud til cand.merc.-studerende i forbindelse med deres praktik, men fra efteråret 2018 bliver det en integreret og obligatorisk del af alle projektorienterede forløb på cand.merc.-uddannelsen. Målet er at hjælpe de studerende godt i gang med deres karriere allerede under studiet, men også at skabe et bedre samspil mellem de studerendes teoretiske viden og det projektorienterede forløb, fortæller studieleder på cand.merc.-uddannelsen Lars Esbjerg:

”Det nye CMS-forløb bliver en integreret del af det projektorienterede forløb, hvor de studerende jo skal løse konkrete opgaver for en virksomhed. Gennem CMS-forløbet får de studerende en række værktøjer, som de kan bruge til at reflektere over deres oplevelser i virksomheden og sætte dem i relation til deres egne kompetencer og karriereønsker både ud fra et teoretisk og personligt perspektiv. Det tilfører en ekstra dimension til det projektorienterede forløb og gør det både mere målrettet og karriereorienteret.”

Tid til refleksion

Det nye CMS-forløb bliver udviklet i samarbejde med Aarhus BSS Career & Alumni, der også står for at afholde forløbet med Susanne Søes Hejlsvig som projektleder og underviser. Hun har tidligere kørt lignende frivillige forløb på cand.ling.merc. og cand.merc.jur.-uddannelserne og fortæller, at forløbet skal ses som en del af en større afklaringsproces, som er vigtig, men også tidskrævende for de studerende:

”Det er ikke så tit, at man som studerende har tid at reflektere over hvem man er, og hvad man kan og vil med sin karriere. På CMS-forløbet giver vi de studerende tid til at tænke over disse ting, og det er de superglade for. Samtidig laver vi altid blandede hold, så de studerende skal forklare deres faglighed og viden til studerende på andre studieretninger. På den måde får de ikke bare en større forståelse for deres egne faglige kompetencer, men de lærer også, hvordan de kan formidle dem videre og hvordan deres faglighed spiller sammen med andres. Det er alt sammen utroligt vigtigt, når man skal ud at søge job.” 

Del af en større satsning

At gøre de studerende mere karriereklar er et emne, som er i fokus på både fakultets- og universitetsniveau, og som også nyder stor politisk opmærksomhed, fortæller prodekan for uddannelse Per Andersen. Han glæder sig derfor over, at CMS-forløbet snart bliver en obligatorisk del af det projektorienterede forløb på cand.merc-uddannelsen og håber, at det med tiden kan udbredes til alle fakultetets kandidatuddannelser:

”Aarhus BSS’ fornemmeste opgave er at arbejde for, at vores studerende bliver ansat i gode jobs og gerne relativt hurtigt efter studiet. Det kan vi naturligvis kun gøre ved at tilbyde uddannelser af høj kvalitet,” fortæller han. ”Når vi nu kombinerer det projektorienterede forløb med et karriereafklaringsforløb giver vi vores studerende en fantastisk mulighed for at bygge bro mellem den faglige og praktiske læring og deres egen personlig udvikling. De bliver kort sagt klædt bedre på til det næste skridt i deres liv, nemlig deres karriere, og det kan vi som uddannelsesinstitution kun være rigtig godt tilfredse med.”

Vil du vide mere om CMS-forløbet, er du velkommen til at kontakte:

Studieleder Lars Esbjerg
Mail: lae@mgmt.au.dk
Tlf.: +4587165058

Projektleder Susanne Søes Hejlsvig
Mail: sush@au.dk
Direkte tlf.: +4587152354
Mobil: +4523716816

Aarhus BSS
308561 / i40