Kom med input til Campus 2.0

Aarhus BSS sætter nu gang i en bred inddragelsesproces, hvor alle fakultetets medarbejdere og studerende opfordres til at komme med input til Campus 2.0 og den nye Universitetsby. Processen kører frem til d. 1. november.

20.08.2018 | Sinne B. Jakobsen

Campus 2.0 samler fakultetets aktiviter i Aarhus på tværs af Nørrebrogade. Foto: AU Foto.

Aarhus BSS sætter nu gang i en bred inddragelsesproces, som giver alle medarbejdere og studerende mulighed for at komme med input til Campus 2.0 og den nye Universitetsby. Her samles alle fakultetets aktiviteter i Aarhus nemlig på tværs af Nørrebrogade, når Institut for Virksomhedsledelse og Institut for Økonomi sammen med en række administrative funktioner flytter fra Fuglesangs Allé - efter planen i 2022-24.

I løbet af efteråret afholdes der en række møder på institutterne og i administrationen, i fakultetets samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg, Akademisk Råd mv. Derudover vil fakultetets studenterforeninger, studenternæstformændene i studienævnene og studentermedlemmerne i Akademisk Råd i september blive inviteret til et stormøde med dekanen og prodekanen for uddannelse.

Dekan Thomas Pallesen opfordrer alle medarbejdere og studerende til at tage del i inddragelsesprocessen og komme med input til de fremtidige behov i de nye lokaliteter i Universitetsbyen:

”Selvom det kun er to af vores institutter, der skal flytte, skal de nye rammer gerne komme os alle til gode,” siger han. ”Jeg håber derfor, at rigtig mange vil benytte sig af muligheden for komme med input. Både i forhold til hvilke behov, der skal dækkes og til at sikre fakultetets sammenhæng på tværs af Nørrebrogade. Det er ikke ofte, at man i den grad kan få lov at sætte sit præg på den fremtidige indretning af fakultetet og universitet som sådan.”

Inddragelsesprocessen kører frem til d. 1. november. Herefter samles alle input i et høringssvar, som sendes videre til rektor Brian Bech Nielsen. Dermed vil de indgå som en del af bestyrelsens endelige beslutning i december om den overordnede indretning af Campus 2.0.

Medarbejdere og studerende kan allerede nu komme med input på AU's centrale side om Campus 2.0.

Aarhus BSS
308561 / i40