Kursus i registerforskning

Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR) udbyder gratis kurser i sikker brug af registerdata. Formålet med kurset er at give de forskere, der er interesserede i at bruge registerdata i deres forskning, kompetencer til at bruge registerdata på en sikker, velgennemtænkt og etisk forsvarlig måde.

04.11.2015 | Tine Bagger Christiansen

Overordnede læringsmål

 • At kende og forstå datafortrolighedspolitikken i Forskerserviceenhederne i Danmarks Statistik (DST) og Statens Seruminstitut (SSI)
 • At kunne tilgå registerdata i praksis
 • At kunne gennemgå konkrete filer fra forskermaskinerne for at vurdere, om de kan hjemsendes jf. reglerne
 • At kunne redegøre for de centrale, etiske overvejelser forbundet med at arbejde med registerdata

Kursets indhold
Kurset er delt op i to dele. Den første del giver deltageren en teoretisk viden om registerdata i almindelighed og de danske data samt forskermaskinerne i særdeleshed. Anden del giver deltageren praktisk viden om at opnå adgang til data, samt hvorledes forskere arbejder etisk og ansvarligt med data. Kurset bliver suppleret med praktiske øvelser.

Registerdata i Danmark

 • Kort gennemgang af dataleverandører (DST, SSI, STIL m.fl.)
 • Hvilke typer data der kan søges om adgang til samt dokumentationen af disse
 • Individer - unik identifikation over tid
 • Virksomheder - muligheder og begrænsninger over tid
 • Arbejdsmarkedet - offentlige overførsler og ordinær beskæftigelse
 • Sundhed - hvorfor er der ekstra krav til ansøgninger, når der medtages data på sundhedsområdet?

Opnå adgang til data og arbejd korrekt med dem

 • Når forskeren søger adgang til data
 • Persondataloven
 • Brugeroprettelse og ”need to know princippet”
 • Ansøgning om Datatilsynets tilladelse til at tilgå og merge data
 • Ansøgning om adgang til data gennem DST og SSI
 • Sikkerhedsprocedurer i arbejdet med personhenførbare og virksomhedsidentificerende data:
 • Etiske overvejelser i forbindelse med arbejdet med registerdata
 • Sikkerhedsreglerne i forbindelse med arbejdet på forskermaskinerne
 • Sikkerhedsreglerne i forbindelse med at hjemtage analyseresultater fra forskermaskinerne
 • Regler på autoriserede forskningsinstitutioner
 • At arbejde på en forskermaskine:
 • Analysearbejdet og hjemtagning af resultater
 • Generel ”code of conduct” når man arbejder med individdata
 • Du er ikke alene - en forskermaskine kræver god opførsel af alle der arbejder på den

Målgruppe
Forskere, analysemedarbejde og studerende med interesse for empirisk forskning, som er nysgerrige efter mulighederne for at udvide deres empiriske grundlag med registerdata. Deltagelse i kurset forudsætter ikke forudgående viden om registerdata eller adgang til en forskermaskine.

Tid og sted
København den 19. januar 2016 kl. 9-16.
Aarhus den 20. januar 2016 kl. 9-16.

Undervisere
Kenneth Lykke Sørensen, adjunkt, ph.d., Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, ksoerensen@econ.au.dk.
Christophe Kolodziejczyk, seniorforsker, ph.d., KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, ckol@kora.dk.

Arrangør
KOR er et råd under Uddannelses og Forskningsministeriet. KOR overordnede formål er at stimulere og styrke dansk registerforskning. Se mere på KORs hjemmeside registerforskning.dk.

Tilmelding
Deltagelse i kurset er gratis inklusiv frokost. Pladserne tildeles efter først til mølle princippet dog tilstræbes en vis organisatorisk spredning. Tilmelding til specialkonsulent Jeppe Klok Due, jkd@sa.dk, 4171 7211.

Administrative forhold, Aarhus BSS, Meddelelser
308561 / i40