Ny formand: - Akademisk Råd skal spille en vigtig rolle

Paul Krüger Andersen er nyvalgt formand for Akademisk Råd på BSS. Han ønsker, at Akademisk Råd skal bidrage til et mere aktivt samspil mellem ledelse og medarbejdere.

06.03.2012 | Marianne Gammelgaard

Professor Paul Krüger Andersen fra Juridisk Institut er den nye formand for Akademisk Råd på BSS. Ifølge ham skal det nye Akademisk Råd være en aktiv medspiller til udformningen af universitetets visioner.

- Mit ønske er at være med til at skabe et mere dynamisk samspil mellem ledelse og medarbejdere. Statskundskabere kalder det undertiden 'checks and balances', og jeg forventer, at Akademisk Råd skal være med til at skabe den balance, der ligger i det udtryk, siger Paul Krüger Andersen.

Indflydelse på AU’s udvikling
Rammerne for de nye akademiske råd er gennemført. Som en del af den nye universitetslov er rådet lovfæstet og funderet i universitetets vedtægter. Nu handler det ifølge Paul Krüger Andersen om at bruge Akademisk Råd som platform til at få indflydelse på universitets udvikling.

Paul Krüger Andersen ser det bl.a som sin opgave, i et godt samarbejde med dekan for BSS Svend Hylleberg, at sørge for, at de problemer, der diskuteres på universitetet, faktisk kommer frem til diskussion i Akademisk Råd.

- Vi skal være med til at sørge for, at både de obligatoriske og andre væsentlige emner for medarbejderne bliver sat på dagsordenen. Det kan være akademiske spørgsmål, som fx forholdet mellem forskning og undervisning, forholdet til erhvervslivet og faglighed kontra tværfaglighed, forklarer Paul Krüger Andersen.

Akademisk Råd er medspiller
Set i lyset af den mediedebat, der har været på AU i den senere tid, kan Akademisk Råd ifølge Paul Krüger Andersen fungere som en medspiller, der kan formidle information til medarbejdere om universitetets udvikling.

- Hvis man ser på sammensætningen af det nye akademiske råd, så mener jeg, at det afspejler de enkelte institutters forventning om, at vi bestemt skal spille en væsentlig rolle for fremtiden. Det er muligt, idet de kompetente og erfarne medlemmer af rådet repræsenterer mange forskellige dele af universitetet, siger Paul Krüger Andersen.

Fakta:
Paul Krüger Andersen er uddannet Cand.jur. fra Aarhus Universitet i 1968. Han har været ansat på det tidligere Handelshøjskolen, nu Aarhus Universitet, siden 1971, hvor han i 1991 blev professor. Paul Krüger Andersen er både lic. Jur og dr. Jur fra Aarhus Universitet.

Han har modtaget flere priser, heriblandt Jorck’s pris i 1998. Han er æresdoktor ved Åbo Handelshögskola, og han er medlem af en række nationale og internationale samarbejder og netværk inden for sit forskningsfelt, som er selskabsret, børsret og Corporate Finance Law. For nærværende er han bl.a Chairman for the European Model Company Law Group, som er i gang med at udarbejde en europæisk selskabsretlig modellov.

For yderligere oplysninger:

Professor Paul Krüger Andersen
Juridisk Institut
Mail: pka@asb.dk
Tlf.:87164909
Web

Aarhus BSS, Medarbejdere, Navne
308561 / i40