Nye skabeloner til Aarhus BSS visitkort er nu klar

Fra dags dato kan medarbejdere ved Aarhus BSS bestille visitkort med nyt logo ved Rosendahls-Schultz. De nye visitkort er godkendt af fakultetsledelsen og er udviklet i et samarbejde mellem Aarhus BSS Kommunikation, grafikere og systemansvarlige fra fællesadministrationen, fakultetssekretariatet og institutrepræsentanter fra Aarhus BSS.

29.09.2015 | Didde Trolle Pedersen

Det nye design for Aarhus BSS visitkort er nu implementeret i Rosendahls system, og man kan bestille nye visitkort via: http://medarbejdere.au.dk/administration/kommunikation/visitkort-kuverter-og-merchandise/visitkort/

I designprocessen er der bl.a. taget højde for følgende aspekter:

  • Ønsker om både hvidt og blåt visitkort.
  • Ønsker om logo på samme side som kontaktinformation – så siden kan stå alene.
  • Ønsker om plads til ”noter”.
  • Der skal være plads til både logo og akkrediteringslogoer (2 eller 3).
  • Der skal være mulighed for brug af sublogoer i enkelte tilfælde. (For de centre, som af fakultetsledelsen har fået godkendt behov og brug af særskilt sublogo. Dette er gældende for CREATES, CONAMORE og Trygfondens Børneforskningscenter)
  • Visitkortdesignet for Aarhus BSS bør læne sig op ad AU’s designlinje.

For at kunne tilgodese de forskellige hensyn og ønsker ovenfor, og samtidig lave et pænt og simpelt grafisk design, er der enkelte muligheder der er fravalgt:

  • Det bliver ikke muligt at få foto på sit visitkort.
  • Det bliver ikke muligt at lave en version med dansk på én side og engelsk på den anden side. Man laver en engelsk og/eller en dansk version, hvis man har brug for begge.

Hvis man vil bestille visitkort på dansk skal man logge ind med det danske brugernavn, som fremgår af websiden. Hvis man ønsker engelske visitkort logger man ind med det engelske brugernavn. Herefter vælger man, om man vil have et blåt-hvidt visitkort eller et rent hvidt visitkort. Til sidst vælger man sin afdeling, dvs. sit institut, center eller overordnet Aarhus BSS (fx for fakultetsledelse og administration).

Visitkortene er alle blevet testet, men hvis du oplever fejl, er du meget velkommen til at kontakte: Didde Trolle, trolle@au.dk.

Medarbejdere, Aarhus BSS
308561 / i40