Nyt kursusevalueringssystem for undervisere

Et nyt værktøj til at udvikle undervisningen er på vej, nemlig et nyt evalueringsskema og en ny procedure for evaluering af undervisningen på Aarhus BSS.

04.11.2015 | Tine Bagger Christiansen

Hvor Aarhus BSS tidligere havde 15 forskellige spørgeskemaer om kursusevaluering, så har man nu et. Det er resultatet af den udvikling, der er sket på området, og som snart kommer underviserne til gode.

Formålet med det nye værktøj og den samlede procedure for evaluering af kursusforløb på Aarhus BSS er at skabe et udviklingsværktøj for undervisere, der øger fælles viden og bevidsthed om, hvad der bedst understøtter de studerendes læring på Aarhus BSS. Spørgsmålene i skemaet er henvendt til alle studerende på alle undervisningsforløb og handler om nogle af de vigtigste elementer  i god undervisning, herunder bl.a. forventningsafstemning,  feedback,  samarbejde mellem studerende, kursusmateriale, formidling, engagement, og arbejdsindsats.

"Nu får vi mulighed for at få forskellige niveauer ind i evalueringsskemaet, f.eks fra undervisere, studienævn og på fakultetsniveau. Det er blevet et mere fleksibelt skema, og det var netop en af de ting, vi gerne ville", fortæller lektor Hanne Søndergaard Birkmose, som er en af dem, der har været med til at udvikle systemet.

Ny procedure
Ud over at samle spørgeskemaerne i et er der nu også kommet en ny fælles procedure for analyse og opfølgning på resultaterne af spørgsmålene i spørgeskemaet, som nu er blevet digitaliseret.

”Evalueringsproceduren involverer de studerende, undervisere, fagkoordinatorer, studieledere og fagstudienævn m.fl. i en løbende dialog om de studerendes læring og udbytte af de enkelte kursusforløb og danner et empirisk grundlag for fagstudienævns og studielederes kvalitetssikring af kursusforløb fremover”, fortæller Torben K. Jensen, Centerleder for CUL og medansvarlig for kursusevalueringssystemet.

Ved at digitalisere undervisningsevalueringen kan vi tilvejebringe evalueringsrapporterne meget hurtigere og dermed kan de indgå i dialogen mellem undervisere og studerende ved kursets afslutning ligesom de kan indgå i dialogen underviserne imellem og mellem underviseren og studienævnene.

Digitaliseringen betyder også, at systemet kan gøres meget smidigt. Eksempelvis kan underviserne selv tilføje yderligere spørgsmål til skemaet fra en spørgsmålsbank.

Et fælles spørgeskema giver også nye muligheder for at få fat i nøgletal for undervisningen som grundlag for studienævnenes arbejde med kvalitetssikring.

Har man spørgsmål til eller problemer med systemet, kan man henvende sig til supporten på kursusevaluering.bss@au.dk.

Læs mere om kursusevaluering

Yderligere oplysninger

Centerleder Torben K. Jensen
Center for Undervisning og Læring (CUL)
Mail: tkj@au.dk
Telefon:  87165351

Administrative forhold, Aarhus BSS
308561 / i40