Overgang til nye mailadresser på BSS

12. juni konverteres din gamle mailadresse til en ny.

20.05.2014 | Mette Gebauer Johannsen

Universitetsledelsen har besluttet at alle medarbejdere skal have en mailadresse, som afspejler AU’s organisering. Det betyder at cirka 80 procent af medarbejderne skal skifte mailadresse.

For BSS er skiftedagen til de nye mailadresser planlagt til d. 12. juni. De berørte medarbejdere vil forinden, d. 4. juni, modtage en mail fra AU IT med information omkring det forestående skifte.

Du kan læse mere omkring overgangen til nye mailadresser på AU her

www.au.dk/nymail kan du finde yderligere information omkring, hvad du som medarbejder skal være opmærksom på, når du får ny mailadresse.

Aarhus BSS
308561 / i40