Statskundskab søsætter mentor-eksperiment

Med midler fra studiemiljøpuljen har Institut for Statskundskab netop skudt gang i et pilotprojekt, hvor 30 ældre studerende giver deres erfaringer med studielivet videre til mentees på 2. semester. Ambitionen er at sænke frafaldet og forbedre studiemiljøet - og måske inspirere andre institutter.

01.03.2012 | Anne Shirin Ørberg

Kan man overhovedet klare sig på et studie, hvis man dumper sin første eksamen? Har man valgt helt forkert, hvis man ikke synes, alle fag er spændende? Det er tanker som disse, mange førsteårsstuderende tumler med - også på Institut for Statskundskab, hvor der nu prøves kræfter med en frivillig mentorordning på forårssemestret 2012.

Underviserkontakten mangler på store studier
Med knap 300 studerende på en årgang er der langt fra auditoriepladserne til underviseren på podiet. Ifølge medlem af studienævnet på Institut for Statskundskab, Gitte Sommer Harrits, kan den meget begrænsede kontakt mellem studerende og undervisere være medvirkende til at mange falder fra det første år:

- Vi har gennemført en studiemiljøundersøgelse, der viste, at vi har nogle udfordringer på kommunikationssiden. De nyankomne forstår ikke altid, hvad der forventes af dem i de enkelte fag og som studerende generelt, fortæller hun, og tilføjer at mentorordningen kan være en del af løsningen;

- Vi kan ikke ændre på studiets størrelse, men vi kan tilbyde de studerende en anden form for kontakt. Mentorerne er en systematiseret mulighed for at lave erfaringsoverlevering – fra dem, der har været igennem det hele, til dem, der synes, det hele er uoverskueligt.

Alle kan have gavn af en mentor
Mentorsamtalerne er ikke målrettet studerende i krise, men skal være et tilbud til alle studerende – også dem, der klarer sig godt fagligt og socialt, men mangler nogen at sparre med om fremtidsdrømme. Bag pilotprojektet står Asger Narud og Henrik Lundorff fra 6. semester, der håber, mentorerne kan motivere dygtige studerende til at stræbe efter mere.

- Du går jo ikke ned til studievejledningen og siger ”det går fandme godt”. Det kan du fortælle din mentor, som kan holde dig op på de ambitioner, du har formuleret. Det har stor magt at sætte ord på den slags - det forpligter én, siger Henrik Lundorff, og Asger Narud stemmer i:

- Mentorer kan være en støtte, når det går skidt, men også være med til at hæve overliggeren for dem, der har mere potentiale. Der skal jo også laves en udenrigsminister en gang imellem, siger han med et smil.

Et videnskabeligt eksperiment
De 60 mentees, der deltager i pilotprojektet, er udvalgt tilfældigt blandt 2. semesters 270 studerende. Denne metode gør det muligt at ”teste” om mentorordningen har en effekt. Ved at sammenligne en række mål for faglige præstationer og trivsel kan man efter forløbet se, om der er forskel på gruppen af studerende, der har haft en mentor, og de, der ikke har.

- Det er meget vigtigt, at ordningen ikke bliver et quick fix - vi vil gerne finde ud af, hvordan vi bruger pengene fornuftigt. Forhåbentlig er der potentiale til at indføre en permanent ordning, men nu starter vi med et eksperiment og ser, om vores mentees får noget ud af det, forklarer Henrik Lundorff og understreger, at resultaterne bliver offentliggjort, så andre uddannelser kan bruge dem.

Ældre studerende bakker op
Selv om stillingen er ulønnet, er der fundet 30 mentorer til pilotprojektet. Blandt de nye ”studieeksperter” er Jeppe Bech Carlsen fra 6. semester, der gerne vil tage brodden af den perfektionisme, der stresser mange førsteårsstuderende:

- Det er ikke ualmindeligt at dumpe en eksamen her, og de skal være forberedte på, at karaktererne er meget lavere end det, de plejede at få i gymnasiet. Mange falder fra på 2. semester, og det er efter min erfaring det hårdeste semester på bachelordelen. Når jeg så fortæller mine mentees, at det værste faktisk er overstået til sommer, kan det måske tage noget af presset.

Holdkammeraten Tobias Schwartz Leonhardt har selv haft gavn af at kende studerende et par semestre over sit eget:

- Det hjalp mig at snakke med nogen, der havde lidt mere perspektiv på uddannelsen, og spørge ”er det okay at have det sådan her?”, når min motivation dykkede. Og jeg kan jo se, hvor langt jeg er kommet siden da, at den usikkerhed er væk. Det vil jeg gerne give videre til de nye studerende, fortæller han.

Store visioner
Såfremt evalueringen af pilotprojektet ryster nogle overbevisende resultater af sig, er der potentiale til, at mentorordningen bliver et fast tilbud til de studerende på Statskundskab. Gitte Sommer Harrits forklarer:

- Hvis man selv har haft gavn af en mentor, da man startede, har man forhåbentlig også lyst til selv at være mentor, når man kommer nogle semestre længere frem. Det skal naturligvis holdes på frivillig basis, men jeg kan forestille mig, at det kunne blive noget helt naturligt for de studerende at give deres erfaringer videre til de nyest ankomne.

Fakta om mentorprojektet på Statskundskab

  • Pilotprojektet startede i efteråret 2011 med et tilskud på 245.000 kr. fra studiemiljøpuljen og fortsætter i forårssemestret 2012 med midler fra instituttet. Projektet afvikles i samarbejde med Statsrådet, de studerendes fagråd på Institut for Statskundskab.
  • Hver af de 30 frivillige mentorer tilknyttes to tilfældigt udvalgte mentees på 2. semester, som de mødes med ca. to gange om måneden i løbet af forårssemestret. Omgangsformen er uformel, og mentoren skal ikke være krisevejleder, men snarere få den studerende til at reflektere over sig selv som studerende og give gode erfaringer og råd videre.
  • Pilotprojektet evalueres efterfølgende ved at sammenligne gruppen af mentees og gruppen af ikke-mentees på karakterer og frafald samt gennem fokusgruppeinterviews og en mindre studiemiljøundersøgelse. Evalueringerne bliver tilgængelige for andre institutter.

> Læs også om mentorprogrammet AU Mentor

Kontakt

Gitte Sommer Harrits
Medlem af studienævnet
Institut for Statskundskab, Business and Social Sciences
Tlf.: 87165579
Mail: gitte@ps.au.dkAsger Narud
Projektkoordinator
Institut for Statskundskab, Business and Social Sciences
Tlf: 20716151
Mail: mentor@ps.au.dkHenrik Lundorff
Projektkoordinator
Institut for Statskundskab, Business and Social Sciences
Tlf: 61719885
Mail: mentor@ps.au.dk

Aarhus BSS
308561 / i40