Styrk din forskningskortlægning – søg assistance hos AU Library

Som forsker kan du få søgeteknisk assistance af AU Library, når du skal afdække et forskningsfelt. Det giver en langt mere systematisk og målrettet søgeproces - ikke mindst i større projekter. Her kan man med fordel tænke søgningsprocessen ind i selve projektansøgningen, siger forskningsbibliotekar Gina Bay.

29.10.2018 | Sinne B. Jakobsen

Foto: Colourbox

Det er ikke altid nemt at sikre systematik og stringens, når man som forsker skal afdække litteraturen i et forskningsfelt ved hjælp af søgedatabaser. Der findes et hav af databaser, og der kan være stor forskel på, hvordan man bedst afgrænser sin søgning i den enkelte. Bruger man de forkerte søgeord, eller afgrænser man ikke sin søgning korrekt, kan det koste tid og i værste fald resultere i en mangelfuld forskningskortlægning.

Hos AU Library står man klar til at assistere fakultetets forskere med at gøre deres forskningskortlægning så systematisk, målrettet og dækkende som muligt, fortæller forskningsbibliotekar Gina Bay:

”En god søgeproces handler både om at kende databaserne, men i høj grad også om at bruge de rette søgeord. At finde disse søgeord det kan faktisk være en længere proces, som kræver den dybe faglige viden som forskerne har og et kendskab til databasernes opbygning og funktioner, som vi har.”

Tænk søgningsprocessen tidligt ind

AU Library hjælper både den enkelte forsker eller ph.d.-studerende, men deltager også meget gerne i større projekter. Her er det ifølge Gina Bay en god ide at tænke søgearbejdet ind tidligt i processen og afsætte midler til arbejdet i selve projektansøgningen.

Det gjorde man for første gang hos Trygfondens Børneforskningscenter på Institut for Økonomi, som i 2017 vandt et udbud fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om at kortlægge forskningen af sprogvanskeligheder blandt børn i folkeskolen. Her blev forskningsbibliotekarerne inddraget i tilbudsfasen til at sparre omkring søgestrategi, valg af databaser samt gennemførsel af pilotsøgninger. I projektansøgningen blev der afsat midler til forskningsbibliotekarer til at udføre søgninger, som skulle danne grundlag for forskningskortlægningen.

Ifølge projektkoordinator Sanne Dalgaard er det bestemt ikke sidste gang, at man inddrager AU Library i en af centrets projektansøgninger:

”Vi har været rigtig glade for at arbejde sammen med AU Library gennem hele processen,” fortæller hun. ”De har været supergode til at rådgive os om de forskellige søgetekniske muligheder og begrænsninger på tværs af databaser, og om hvordan man sætter selve søgestrengene op. Det har sparet os for en masse tid og har også sikret stringens i vores søgning, hvilket har været med til at kvalitetssikre afdækningen af litteraturen inden for de felter, vi havde med at gøre.”

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i at samarbejde med AU Library om et forskningsprojekt eller gerne vil vide mere, er du velkommen til at kontakte forskningsbibliotekar Gina Bay: giba@kb.dk.

Tre gode råd

Tre gode råd, hvis du ønsker du at indgå i et projektsamarbejde med AU Library:

  • Tænk søgearbejdet ind tidligt i processen og skriv det ind i din projektansøgning
  • Afsæt tid til dialog om tilretning og udvikling af både søgestrategier og selve søgningerne
  • Afsæt midler til søgningerne i større projektansøgninger.
Aarhus BSS
308561 / i40