Topledere samles til Oecon-konference på Aarhus Universitet

Lørdag den 29. september 2012 afholdes Oecon-konferencen 2012 på Aarhus Universitet, hvor danske og internationale topledere og økonomer samles om dette års emne: ”Globalisering og vækst”.

21.09.2012 | Tine Bagger

Globalt samarbejde og ønsket om vækst er på dagsordenen, når der igen i år er Oecon-konference på Aarhus Universitet, Business and Social Sciences. For de danske virksomheder kan globaliseringen være en trussel mod vækst og konkurrenceevne, men udviklingen rummer først og fremmest masser af muligheder. Nye markeder, adgang til kapital, samarbejdsmuligheder og nye produktionsformer med mere.

På konferencen sættes der fokus på udfordringerne og mulighederne ved globaliseringen – og oplægsholderne vil forsøge at være operationelle og pege fremad i forhold til, hvad der kan gøres for at positionere Danmark og danske virksomheder og organisationer i den globale økonomi. Både på den politiske arena og i den enkelte virksomhed.

? Oecon-konferencen er en god chance for at få ny viden om meget relevant fagligt stof.  Fagligt var det fx særdeles interessant at være til konferencen, da temaet var ”Et samfund under omvæltning” samtidig med at verdens finansielle institutioner stod overfor en global økonomisk nedsmeltning, siger administrerende direktør for LEGO Jørgen Vig Knudstorp og fortsætter:

? På samme måde forventer jeg også i år at kunne få relevant og ny viden om globalisering og vækst, som jeg kan anvende i mit daglige job.

Christian Motzfeldt, direktør for Vækstfonden supplerer:

? Al fokus, når man sidder som direktør for en stor virksomhed, vil altid være omkring det at skabe interesse for ens forretning og dermed skabe noget output for virksomheden. Oecon-konferencen er et særdeles godt forum til at komme ud til en interessekreds og dermed få skabt interesse om det arbejde Vækstfonden laver udover også at give ny input til forretningen.

Konferencen er dog ikke kun et fagligt fællesskab, men også et socialt fællesskab, hvor tidligere studerende mødes på tværs af årgange og arbejdsplads:

? Oecon-konferencen er en unik mulighed for faglig opdatering og samtidig en mulighed for at snakke med andre cand.oecon'er på tværs af årgange og arbejdsgivere - det giver en bred indsigt - derfor sætter jeg gerne en lørdag af hvert år efter sommerferien til at komme tilbage på Universitetet og blive inspireret. Det er både fagligt og socialt stimulerende, siger Steen Olesen, der er formand for bestyrelsen i Oecon-foreningen.

På konferencen uddeles også SEB-prisen til årets nyuddannede cand.oecon.

Fakta
Lørdag den 29.september 2012 på Aarhus Universitet, Business and Social Sciences, lokale 275/bygning 1343, Juridisk auditorium fra kl. 9.30. for alumner, der er interesserede i udfordringer og vækst i den globale økonomi, som er temaet for konferencen i år. Læs programmet for konferencen på www.oeconforeningen.dk

Arrangement, Aarhus BSS
308561 / i40