U-days og studiepraktik hitter på BSS

Mange studerende vælger deres studie efter at have deltaget i u-days og studiepraktik, viser rekrutteringsundersøgelsen ’Dit studievalg’ fra 2011.

15.03.2012 | Marianne Gammelgaard

Studievalgsundersøgelsen ’Dit Studievalg’ fra 2011 viser, at mange studerende vælger deres kommende studieplads efter at have deltaget i u-days og studiepraktik. Også AU’s og undervisernes omdømme er en vigtig faktor, når de unge skal vælge deres uddannelse.

De årligt tilbagevendende u-days giver kommende studerende mulighed for at opleve AU’s uddannelser indefra med prøveforelæsninger, rundvisninger og møder med undervisere, studerende og studievejledere. Undersøgelsen viser, at u-days er et tiltag, der betyder meget for potentielle studerende. Hele 66 % giver udtryk for, at u-days i nogen eller høj grad har haft indflydelse på deres valg af studie.

Studiepraktik er et tilbud til potentielle studerende og byder på indblik i både studier og studieliv. På BSS scorer studiepraktikken højt på alle områder. Totalt set svarer 78 %, at den i nogen eller høj grad har haft betydning for studievalget.

Aktiviteter påvirker optag positivt
Ifølge Peder Østergaard, der er prodekan for uddannelse på BSS, giver undersøgelsen på grund af den relativt høje svarprocent mulighed for at prioritere rekrutteringsindsatsen. Undersøgelsen giver nemlig en klar markering af, hvilke rekrutteringsaktiviteter, der virker:

- Vi kan se, at fx u-days og studiepraktik giver de studerende en forventningsafstemning om deres kommende studie, som virker bedre end glitrende papirbrochurer. Tallene indikerer, at aktiviteter, hvor de studerende prøver at være studerende på universitetet, har en særlig positiv effekt på optaget, siger Peder Østergaard og fortsætter:

- Rekrutteringsaktiviteterne står naturligvis ikke alene, men det påvirker i høj grad de studerendes uddannelsesvalg.

Undervisere har godt omdømme
Undersøgelsen belyser også betydningen af AU’s omdømme, når de studerende skal vælge studie. Hele 46% af de adspurgte studerende mener, at undervisernes faglige omdømme har betydning for dem. Her scorer BSS højt i forhold til de andre hovedområder.

Ifølge Peder Østergaard er baggrunden for tallene formentlig nogle af BSS’ højt profilerede forskere og dygtige undervisere:

Tallene indikerer, at forskere på det samfundsvidenskabelige område er velkendte for potentielle studerende, da de ofte er i medierne, slutter Peder Østergaard

Fakta:
Rekrutteringsundersøgelsen ’Dit Studievalg’ foretages årligt og er en del af Aarhus Universitets kvalitetssystem på uddannelsesområdet. Undersøgelsen er initieret gennem et samarbejde mellem Arbejdsgruppen for rekruttering, AU Kommunikation og AU Studieadministration.

For yderligere oplysninger:

Peder Østergaard
Prodekan for uddannelse
Business and Social Sciences
Mail: ps@asb.dk
Direkte telefon: 87152474
Web

Aarhus BSS, Uddannelse
308561 / i40