Veloverstået akkrediteringsbesøg

I denne uge havde BSS besøg af akkrediteringspanelet fra EFMD, der tildeler EQUIS-akkrediteringen. Ugens besøg bød på et omfattende program over tre dage, hvor en stor gruppe af medarbejdere, studerende, alumner og aftagere deltog i samtaler med de fire panelmedlemmer, og hvor alle aspekter af BSS’ aktiviteter blev gennemgået.

23.05.2014 | Azra Kljajic

Sidste år besluttede EFMD, at de ikke ville genakkreditere BSS. Begrundelsen var, at BSS i for høj grad var et samfundsvidenskabeligt fakultet med aktiviteter, der ikke hører til på en business school. Dekanatet anmodede om en reeksamination og har siden da arbejdet hårdt på en ny selvevalueringsrapport. I den nye rapport, der beskriver hvordan BSS møder de 10 EQUIS-standarder, blev argumentationen for den brede business school styrket. Ligeledes blev organisationen justeret så det klart fremgår, at BSS har en såkaldte ’core business del’.

Akkrediteringspanelets besøg
I denne uge har akkrediteringspanelet været på besøg, og torsdag middag fremlagde panelmedlemmerne deres vurdering af, hvordan BSS klarer sig efter EQUIS-standarder. Nu afventer dekan Svend Hylleberg en skriftlig indstilling fra akkrediteringspanelet, så EQUIS’s Awarding Body på et møde den 7. oktober 2014 kan træffe en endelig afgørelse om re-akkreditering eller ej.

”Vi har haft et meget fint møde med akkrediteringsteamet, og vi er fortrøstningsfulde. De har været meget imponeret over vores studerende, VIP, stærke forskningskultur og fysiske rammer. Samtidig synes de, at vi er i gang med et meget interessant og lovende, men naturligvis også risikobetonet, eksperiment. Jeg har på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at melde mere ud før EFMD’s Awarding Body har fremsat deres konklusion i løbet af efteråret, da erfaringen viser, at udfaldet kan blive noget andet end det forventede” siger Svend Hylleberg.

Tak til alle involverede
Svend Hylleberg vil gerne takke alle de medarbejdere, studerende, alumner og aftagere, der har deltaget i sessionerne med akkrediteringspanelet.

”Jeg er glad for den store opbakning fra de mange dele af organisationen, der har bidraget til hele processen og selve besøget. Akkrediteringsteamet har også eksplicit bedt os om at viderebringe deres tak til de mange, der har deltaget i sessionerne og bidraget til en konstruktiv, kollegial og åben diskussion” siger Svend Hylleberg.

Akkrediteringspanelets sammensætning:

  • Professor Dr. Robert Galliers, University Distinguished Professor, Bentley University
  • Professor José F. Machado, Dekan, Nova School of Business and Economics (NOVA SBE), Universidade Nova de Lisboa
  • Professor Fredrik Andersson, Dekan, LUSEM - Lund University, School of Economics and Management
  • Mr. Michel Marchand, Executive Coach og tidligere EDF Education Director, MMC4

 

Yderligere information

Dekan Svend Hylleberg
E-mail: dean.bss@au.dk
Phone: 87152036

Aarhus BSS
308561 / i40