Du er her: AU  Medarbejdere  Fakulteter Aarhus BSS Psykisk APV 2015/16

Psykisk APV 2015/2016 på Aarhus BSS

Tidsplan

Ultimo maj/primo juni FSU/FAMU-fællesmøde, drøftelse af rapporterne
Juni Institutterne påbegynder handlingsplanarbejdet efter lokale forhold, herunder LSU-møder og dialogmøder
Juni (21. juni) Statusmøde i APV-følgegruppen
August/september Fortsat lokalt opfølgningsarbejde
Oktober (3. oktober) Institutterne indsender status vedr. AU-temaer til APV-følgegruppe. AU’s handleplanskabelon benyttes til formålet.
Primo oktober (uge 41) 2016 Møde i APV-følgegruppen, herunder sikres at statusopgørelser er fyldestgørende.
Ultimo oktober (uge 43) 2016 FSU/FAMU-fællesmøde, drøftelse af afrapportering for fakultetet. Efter fællesmødet afrapporteres status til HAMU/HSU.
December 2016 HAMU/HSU-møde: Status på AU-temaerne

APV-følgegruppe på Aarhus BSS

Ledelsesrepræsentanter

 • Formand, Per Andersen (prodekan)
 • Tine Sommer (institutleder, Juridisk Institut)
 • Nikolaj Harbjerg (administrationschef)
 • Anne Bækby Johansen (HR-chef)
 • Anja Zimmerdahl (chefrådgiver)
 • Anita Birch Trosborg (institutsekretariatsleder)

Medarbejderrepræsentanter

 • Niels Jørgen Relsted (AC fællestillidsrepræsentant, Aarhus BSS)
 • Steffen Korsgaard (TR for VIP (DM og Djøf), Institut for Virksomhedsledelse)
 • Tinna Meyer (TR (KS) på institutterne)
 • Mimi Yung Mehlsen (TR (DM, Djøf og DP), Psykologisk Institut)
 • Marie Louise Bro Pold (TR (KS) på administrationscenteret)

Tidsplan for administrationscenteret

Se tidsplanen for administrationscenteret.

Læs mere om psykisk APV på au.dk/psykisk APV.

1429178 / i40