Du er her: Informationssikkerhed Backup

Backup

Hvorfor skal jeg tage sikkerhedskopi?

En mistet laptop, et vildfarent museklik eller en usb-nøgle der ryger ud af lommen - på et øjeblik kan dine vigtige data være forsvundet for evigt.

Om det er de sidste mange måneders arbejde eller din digtsamling er underordnet - hvis du har data der er vigtige for dig eller Aarhus Universitet, bør du regelmæssigt lave en sikkerhedskopi, så du ikke mister dem. Som medarbejder har du faktisk pligt til at sikre dig, at dine arbejdsdata er sikkerhedskopieret.

 

 

Forskellen mellem backup og arkivering

Det er vigtigt at være opmærksom på forskellen mellem backup og arkivering. Som udgangspunkt foretager AU IT en backup af data, ikke en arkivering.

Hvis du anvender AUs netværksdrev, kan du selv genskabe filer eller tidligere versioner af filer i op til 90 dage. Der gemmes adskillige versioner af hver fil, så det er også muligt at genskabe en tidligere version af en fil, hvis man har behov for det.

Hvis der er behov for det, kan AU IT desuden være behjælpelig med at gendanne filer, eller versioner af filer i op til 180 dage.

Hvis der går længere end 180 dage, er filerne tabt, og kan ikke længere genskabes.

Hvis du har behov for at have arkivering, dvs. langtidsopbevaring af ikke aktive data, skal du lave en aftale med AU IT herom (fx som et krav ift. EU projekter).

Hvordan genskaber jeg filer?

Du kan selv genskabe filer fra dit netværkskrev. Se vejledningen her: https://medarbejdere.au.dk/administration/it/filservice/saadan-gendanner-du-filer/

Hvad gør AU IT, og hvad skal du selv gøre?

Som studerende eller medarbejder er det dit ansvar, at der er en sikkerhedskopi af de data, som er relevante for dit studie eller dit arbejde på AU. Udgangspunktet er sund fornuft - og en overvejelse af hvor mange data der er "råd" til at miste bør være en rettesnor for, hvor ofte du laver en sikkerhedskopi.

Du bør anbringe dine data på universitetets netværksdrev, da disse automatisk er omfattet af backup. Anbringes data andre steder, bør der løbende laves en kopi på universitetets netværksdrev.

Der er selvfølgelig situationer, hvor data ikke umiddelbart kan lagres på de sikrede servere (f.eks. data som indsamles i felten eller mens beregninger pågår), men man bør som medarbejder eller studerende ved AU sikre sig at denne type data sikkerhedskopieres så snart det er muligt. Det anbefales at bruge alternative muligheder til backup, fx en ekstern harddisk, eller en USB-stik.

Har du et specielt behov - fx meget store datamængder - hjælper AU IT gerne med at finde en passende løsning. Kontakt din lokale support.

 

Må jeg bruge DropBox, uBackup, UbuntuOne, MemoPal, SkyDrive eller lignende?

Vær opmærksom på at tjenester som fx Dropbox, OneDrive m.fl. ikke bør anvendes til backup af universitets data. For det første kan universitetet ikke få adgang til data, hvis der opstår et behov for det, og for det andet er der typisk ingen garantier fra sådanne tjenester omkring sikkerheden. En kopi af sine data på fx Dropbox er heller ikke tilstrækkelig mod såkaldt ”Ransomware”, som er et stykke skadelig kode, der krypterer ens filer, og forlanger betaling for at få dem tilbage. Endelig er det ulovligt at opbevare fx personhenførbare data på sådanne tjenester, så de egner sig heller ikke til alle typer af data.

 

 

 

Hvad kan jeg gøre med store mængder data?

Hvis du har meget store datasæt, eller nogle specielle behov som ikke umiddelbart passer ind i den løsning som du allerede har, så kontakt din lokale it-support med henblik på at finde en løsning. Find kontaktinformation på au.dk/it.

1440713 / i40