Pseudonymisering

Iflg. virk.dk er pseudonymisering af personoplysninger, at enkelte direkte identificerende parametre erstattes med pseudonymer (”koder”), som vil være unikke identifikatorer. Fx kan personnummer erstattes af en kode, som kan genfindes på en separat liste, hvor man kan se koblingen mellem personnummeret og koden.  

Personoplysninger skal i videst muligt omfang behandles i en form, hvor de ikke er umiddelbart personhenførbare, fx under et løbenummer i stedet for under personnummer eller i krypteret form


1443970 / i40