Du er her: Informationssikkerhed Databeskyttelse Til forskere

Særligt til forskere

Bliv klogere på, hvad du som forsker skal være opmærksom på, hvis din forskning involverer personoplysninger - og ikke kun de følsomme personoplysninger. 


Inden opstart af forskningsprojekt

Behandler du personoplysninger?

Er dine data omfattet af persondatareglerne?

Indsamling af alle typer personoplysninger i forbindelse med et forskningsprojekt skal registreres internt på AU.

Du skal anmelde dit forskningsprojekt med personoplysninger via en formular. 

Hvis personoplysningerne omhandler en person, der er død for mere end 10 år siden, er oplysningerne ikke omfattet af reglerne. 

Er du i tvivl om, hvorvidt du behandler personoplysninger, kan du kontakte Sekretariat og Jura, Universitetsledelsens Stab på legal@au.dk.

Behandler du personoplysninger?

Ifølge Datatilsynet omfatter begrebet "behandling" enhver form for håndtering af personoplysninger. Det er først og fremmest elektronisk behandling af oplysninger, der er omfattet af reglerne. Det kan fx være indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, søgning, brug, videregivelse eller sletning af personoplysninger.  

Formål

  • Vær bevidst om formålet med indsamling/behandling af personoplysninger. 
  • Vurder nødvendigheden af mængde og type af personoplysninger. Hvilke personoplysninger er nødvendige ud fra formålet?
  • Vær opmærksom på hjemmel. Skal du have samtykke-hjemmel eller har du en anden hjemmel? Ved tvivl, kan du kontakte Technology Transfer Office på tto@au.dk.
  • Vær opmærksom på, om du undervejs i dit projekt skal udveksle indsamlede personoplysninger med kolleger, virksomheder eller organisationer uden for AU. I så fald skal der evt. indgås aftaler, herunder databehandleraftaler. 
  • Forbered tekst til oplysning af informanter/respondenter/registrerede. Du skal oplyse om formål med behandling, retligt grundlag for behandlingen, kontaktinformation og modtagere af personoplysninger. For rådgivning kan du kontakte Technology Transfer Office på tto@au.dk

Under forskningsprojektet

Efter forskningsprojektet

  • Opbevar ikke personoplysninger længere end det er nødvendigt i forhold til de formål, som de er indsamlet til. Forskningsdata skal gemmes i mindst 5 år efter seneste offentliggørelse af resultater på baggrund af data, og denne periode må derfor anses for at være nødvendig for formålet. 
  • Opbevar personoplysninger sikkert.
  • Data skal overføres til Rigsarkivet, hvis der er et arkivformål. 
  • Hvis du ønsker at overføre dataansvaret til en anden organisation (fx et andet universitet), skal du søge om det, og det skal som udgangspunkt være oplyst informanterne ved indsamlingen. Læs mere om videregivelse af personoplysninger. 


1442617 / i40