Lokalt samarbejdsudvalg (LSU)

Det lokale samarbejdsudvalg (LSU) for AU Forskning og Eksterne Relationer har til formål at:

  • Medvirke til at skabe de bedst mulige arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø i vicedirektørområdet
  • Fastlægge personalepolitiske rammer, som fremmer kompetenceudvikling og skaber gode forudsætninger for at opfylde AU’s målsætninger
  • Sikre gensidig information om universitetets og administrationens udvikling
  • Medvirke til at udvikle samarbejdet, så den enkelte medarbejder gennem påvirkning af egen arbejdssituation kan bidrage til at udvikle arbejdspladsen

Hvis du har et emne, som du gerne vil have diskuteret i LSU Forskning og Eksterne Relationer, er du velkommen til at kontakte et af samarbejdsudvalgets repræsentanter.

1424339 / i40