Du er her: AU  Medarbejdere  Institutter m.v. Nyhed

Eksamensresultater registreres elektronisk

Fremover skal alle eksamensresultater inddateres online af både eksaminator og censor i det studieadministrative system ”STADS VIP”. På medarbejderuniverset kan du læse mere om, hvordan du gør.

11.11.2011 | HEALTH

Foto: Henrik Olesen

Mail med vejledninger

Hver gang en underviser og en bedømmer er involveret i en eksamen, modtager de begge en direkte mail med følgende:

Vejledninger (skriftlig og video) kan også altid findes på www.au.dk/stads.

Adgang til STADS VIP-systemet

     

Du finder STADS VIP via stadsvip.au.dk/vip

Hvis du er ansat på AU, får du adgang til systemet ved at vælge ”institutionslogin” på loginsiden,
Hvis du er bedømmer fra en anden institution, får du adgang ved at vælge ”NemID”.

Systemet kan tilgås på tre måder:

Der er enkelte eksaminer frem til årsskiftes, hvor resultater stadig registreres efter den tidligere procedure, men de involverede får direkte besked.

Formålet med elektronisk resultatregistrering

Den direkte registrering betyder, at karakterer kan registreres hvor som helst i verden af bedømmerne – og karaktererne kan straks ses af de studerende. Det øger hastigheden fra karaktergivning til offentliggørelse, og det begrænser fejlkilder, at oplysninger ikke skal overleveres skriftligt, før de registreres.

Elektronisk resultatregistrering er allerede en kendt procedure mange steder på universitet, men selve brugerfladen er ny for alle.

Read an English version at the AU Staff Portal

Health
300871 / i40