Du er her: AU  Medarbejdere  Institutter m.v. Nyhed

NY REKTOR: Vestjyden, der blev bjergtaget af Aarhus

Aarhus Universitets nye rektor, Brian Bech Nielsen, glæder sig til at komme i dialog med medarbejderne om det universitet, han holder så ufatteligt meget af. Han betegner sig selv som en lyttende leder, der foretrækker at få tingene på bordet – og han kalder APV’en et råb fra dedikerede medarbejdere om, at der er problemer, der skal løses.

06.03.2013 | Bjørg Tulinius

Foto: Lars Kruse / AU Kommunikation

Prøv at lægge mærke til det.
Ærmerne på den ellers nystrøgne skjorte er næsten altid smøget op – eller også er han i gang med at gøre det.
Måske er det de mange år som spejder og mottoet: ”Vær beredt”, der afsløres i Brian Bech Nielsens skjorteærmer. Eller et vestjysk karaktertræk, der som han selv siger det, betyder, at når han gør rent, ja så begynder han i det ene hjørne og klør på – uden pauser, til arbejdet er gjort helt færdigt.

Den nyudnævnte rektor Brian Bech Nielsen har haft sin gang på Aarhus Universitet siden 1977. Det var det år, Jimmy Carter afløste Gerald Ford som USA’s præsident, og hvor Deng Xiaoping kom tilbage til magten i Kina.
Brian Bech Nielsen var 20 år. Dengang havde han ingen ide om, at C.F. Møllers gule bygninger skulle danne ramme om en forskerkarriere inden for fysik. En karriere, der førte titler på CV’et som både licentiatstipendiat, lektor, professor, vicecenterleder og institutleder, inden han i 2011 blev dekan for det nye hovedområde Science and Technology. Og som nu kan suppleres med titlen som rektor.

Udlængsel og eventyrlyst
I virkeligheden var det helt andre drømme, Brian Bech Nielsen var fyldt med, når han kørte rundt på drengecyklen i Holstebro.
”Dengang var jeg slet ikke i tvivl. Jeg ville være biolog, udforske tropiske jungler og lede efter spændende dyr. Jeg kommer fra en familie med stor eventyrlyst. Mange af mine forældres søskende var rejst fra Danmark for at søge lykken i andre lande. En var flyttet til Fjernøsten, en anden til Canada, en tredje til Grønland, en fjerde til Sverige, og når de var hjemme og viste billeder eller smalfilm, så var jeg helt opslugt og drømte om selv at opleve den store verden”, fortæller Brian Bech Nielsen.

Men på gymnasiet ændrede drømmen sig. Brian Bech Nielsen havde en meget hyggelig historielærer, en knapt så inspirerende biologilærer, en rigtig god fysiklærer og så en helt fremragende underviser i matematik. Tvivlen meldte sig. Skulle det være historie – en fritidsinteresse lige siden realskolen – eller måske fysikken?
Netop fysikken gav i gymnasieelevens øjne en fundamental indsigt i verden, og så virkede det som et sikkert valg for en første-generations akademiker. Astronomi var dog også en mulighed, og unge Bech Nielsen sås ofte i de sene aftentimer på taget af forældrenes carport, forsynet med stjernekikkert vendt mod nattehimlen.

Møder for livet
Det blev som bekendt fysikken, der vandt. Men historie fylder stadig meget i Brian Bech Nielsens liv og er en af hans helt store fritidsinteresser. På natbordet ligger lige nu bogen Warszawa 1920 af Adam Zamoyski. For som han selv siger: ”Fysik handler om alt – men det er langt fra alt, der handler om fysik”.

Drengeværelset blev pakket ned og af sted gik det mod den østjyske hovedstad, hvor livet begyndte som ung studerende på naturvidenskab - og ung alt muligt andet.
”Jeg oplevede det som en berusende form for frihed at flytte til Aarhus.  Ikke mindst at bo på kollegium. Jeg boede i Gellerupkollegiet, og selv om det er mere end 30 år siden, så mødes jeg stadig med nogle af vennerne fra dengang.”

Brian Bech Nielsen mødte under sin studietid flere personer, der for alvor kom til at gøre en forskel i hans liv. Den vigtigste spottede han til en fest på kollegiet, hvor temaet meget passende til tidsånden var punk. Og Brian, der i parentes bemærket sjældent siger nej til en god gimmick, havde iført sig et passende outfit.  

Kvinden, der kunne lide, hvad hun så, er i dag hans kone og mor til hans to døtre – og som han selv siger det, med et stort smil:
”Det vigtigste valg i livet er valget af ægtefælle. Og jeg valgte rigtigt”.

Der er flere medarbejdere på det tidligere Naturvidenskabelige Fakultet, der har været med til at forme Brian Bech Nielsens karriere. En af dem er hans ph.d.-vejleder, professor Jens Ulrik Andersen, Institut for Fysik og Astronomi. ”Han var en fantastisk mentor, der med lynende skarpe analyser og god vejledning var stærkt medvirkende til, at jeg dengang valgte at satse på en universitetskarriere, ” siger Brian Bech Nielsen.

Brian Bech Nielsen mødte under arbejdet med sit speciale også en super energisk postdoc, der blev en makker for livet. Navnet var Flemming Besenbacher, og han grundlagde senere det succesfulde forskningscenter iNANO.
”Der har altid været et utroligt drive og en fantastisk energi i Flemming. Hans særlige pionerånd og evne til at sprede begejstring har været en stor inspirationskilde for mig”, fortæller Brian Bech Nielsen.

Åben og ærlig ledelsesstil
De to fysikere blev på et tidspunkt tætte kolleger, da Brian Bech Nielsen efter et ophold ved Lunds Universitet og nogle år tilbage i Aarhus som lektor i fysik, blev bedt om at være vicecenterleder på iNANO.
”Det var nok her, jeg opdagede, hvor spændende det er at arbejde med ledelse. Jeg fandt blandt andet ud af, at det handler om at få tingene på bordet, se medarbejdere og studerende i øjnene og frem for alt lytte”.  

Det er den samme tilgang, Brian Bech Nielsen har til den APV-undersøgelse, som lige nu fylder rigtig meget i de interne diskussioner på universitetet.

”Der er mange vigtige pointer i den debat, der kører lige nu på hjemmesiden. Og dem skal vi som ledelse lytte meget opmærksomt til og agere på. Jeg læser APV’en på den måde, at vi har en medarbejderstab, der er utrolig dedikeret, og som holder rigtig meget af universitetet – men der er store frustrationer over, at flere arbejdsgange ikke fungerer hensigtsmæssigt, her næsten to år efter den nye institutstruktur og administrative reorganisering blev indført. Her er ikke andet at gøre end at lytte opmærksomt, helt åbent tage imod kritikken, forstå hvorfor det halter, og finde ud af, hvad vi kan gøre ved det.  Reorganiseringen hverken kan eller skal rulles tilbage, men 9. marts-rapporten er ikke en bibel. Der hvor ændringer er nødvendige, skal de foretages. Vi må samtidig være ærlige og forklare, at der ikke findes en snuptagsløsning”, siger den kommende rektor.

Brian Bech Nielsen søgte da også jobbet som universitetets næste rektor netop for at gøre sit til at bringe organisationen videre. At bygge videre på universitetets stærke baggrund og være med til at gøre Aarhus Universitet til ”et toneangivende globalt universitet”, som det var formuleret i jobopslaget.


Skal være klar til udfordringerne
”Vi har et fantastisk og et stærkt universitet, der kan honorere de krav, samfundet i stigende grad stiller til os. Vi skal fremover være gearet til at uddanne flere bachelorer, kandidater og ph.d.er og stadig fastholde den høje kvalitet i uddannelserne. Forskning på et højt internationalt niveau indenfor fagdisciplinerne er vores adelsmærke, og der skal ikke slækkes på indsatsen her. Vi skal faktisk anvende denne styrke til at samarbejde på tværs af disciplinerne og derved yde vores bidrag  til at løse nogle af de udfordringer, vores samfund står over for”, siger Brian Bech Nielsen.

De studerende har en særlig plads i den kommende rektors univers. Han glæder sig hvert år til at byde nye studerende velkommen og har, som han selv udtrykker det, haft det store privilegium at undervise studerende på alle niveauer på Fysik.

”Det at møde videbegærlige studerende og sende dem videre i verden er altid inspirerende. Vi må som universitet aldrig glemme, at vores vigtigste opgave er at uddanne dygtige bachelorer, kandidater og ph.d.er, som kan bidrage til opbygning og formidling af viden til hele samfundet, siger Brian Bech Nielsen.

Brian Bech Nielsen overtager først rektorstolen til august. Indtil da er han fortsat dekan på Science and Technology, og samtidig vil han bruge månederne frem til jobskiftet på dialog med medarbejderne på de forskellige hovedområder og institutter.  En egentlig plan for, hvad han vil ændre på kort og på længere sigt vil først komme derefter.
”Jeg glæder mig til at møde medarbejdere i øjenhøjde og lytte til deres input, siger Brian Bech Nielsen.

Og på spørgsmålet om, hvad han glæder sig allermest til som ny rektor, lyder svaret:
” Jeg glæder mig allermest til at se det lykkes. Til at se glæden og ilden i medarbejdernes øjne og høre om alle de fantastiske historier, som universitetet rummer – og som vi alle sammen er stolte af”.

Læs mere om den nye rektor på AU

Administrative forhold, Medarbejdere, Forside, Nyheder
300871 / i40