Du er her: AU  Medarbejdere  Institutter m.v. Nyhed

Nye initiativer skaber stærkere udgivelser og øgede eksterne midler på Institut for Virksomhedsledelse

På Institut for Virksomhedsledelse har man startet en række tiltag, som skal sikre flere artikler i de bedste tidsskrifter og flere eksterne forskningsmidler.

04.09.2017 | Susie Munk Jensen

På MGMT stiger mængden af publikationer i top journals allerede. Foto: AU Foto.

Et internt review board, øget forskerstøtte, bonusordninger og et seed-funding program er nogle af de nye værktøjer, som Institut for Virksomhedsledelse (MGMT) håber vil øge instituttets publiceringskvalitet og hjemtag af eksterne forskningsmidler.

”Vi begynder allerede at kunne se de første gode resultater. Den totale produktion af artikler er stagneret, mens mængden af publiceringer i de bedste journals stiger,” fortæller Jacob Eskildsen, institutleder for MGMT.

”Hvor en forsker før i tiden måske skrev fem artikler om året til ikke så anerkendte journals, så opmuntrer vi nu alle til at hæve ambitionsniveauet og i stedet satse på færre artikler målrettet top journals,” fortsætter Jacob Eskildsen.

Lykkes det at få en artikel publiceret i en journal registreret på Financial Times Research Ranking List og MGMT Journal List, så udløser det en bonus på 50.000 kr. til forfatterens forskningskonto. ”Vi ønsker at anerkende de forskere, der tør satse på at få deres artikler publiceret i de bedste tidsskrifter for på denne måde at signalere, at vi prioriterer kvalitet frem for kvantitet.”

Se listen over hvem der har modtaget bonus nedenfor.

Flere eksterne midler  

Niveauet for den eksterne finansiering har på MGMT været for lav de senere år. Derfor er der sat nye og mere ambitiøse målsætninger, og en række initiativer er sat i søen, som skal støtte og inspirere forskernes fundraisingaktiviteter.

15 forskere har allerede søgt og modtaget seed-funding til at modne deres forskningsideer frem mod større ansøgninger om eksterne bevillinger via MGMT RESEARCH ACCELERATOR PROGRAM.

Professor Michael Dahl er blevet udpeget som viceinstitutleder med ansvar for ekstern funding; endvidere er der skruet op for den institutbaserede forskerstøtte og samarbejdet med Forskerstøtteenheden. Et internt review board skal styrke forskningsideer og ansøgninger, og igen ligger der en forskningsbonus på 50.000 kr. og venter til de forskere, der skaffer mindst 2 mio. kr. eller finansiering af en 2-års postdoc. Pengene kan forskeren bruge til eksempelvis frikøb i en periode, økonomisk tilskud til rejser/netværksaktiviteter, videnskabelige assistenter, etc. Se nedenfor, hvem der netop har modtaget Fundraising Bonus.

Publiceringsbonus

Professor John Thøgersen: Will the consistent organic food consumer step forward? An empirical analysis, Journal of Consumer Research.

Professor John Thøgersen: The importance of consumer trust for the emergence of a market for green products: The case of organic food, Journal of Business Ethics.

Lektor Pernille Smith og Professor Emeritus Jørgen Flohr Nielsen: In search of identity leadership: Emergent influence in an interorganizational R&D team. Artikel accepteret i Organization Studies.

Lektor Mikael Søndergaard: Traversing cultural boundaries in IB: The complex relationships between explicit country and implicit cultural group boundaries at multiple levels, Journal of International Business Studies.

Professor Andre Carugati: Transfiguration work and the system of transfiguration: How employees represent and misrepresent their work". Artikel accepteret i MIS Quarterly.

Bonus for hjemtagning af eksterne forskningsmidler

Lektor Irene Pollach:

Har modtaget en forskningsbevilling på kr. 2.515.026 fra Det Frie Forskningsråd - Samfund og Erhverv for forskningsprojektet 'Discursive Power over Financial News'.

Lektor Alice Grønhøj og Lektor Jessica Aschemann-Witzel

Har modtaget en Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Network (ITN) forskningsbevilling på kr. 4,3 mio. fra EUs Horizon 2020 program.

Professor Klaus Grunert og Lektor Polymeros Chrysochou:

Har modtaget en forskningsbevilling på kr. 2,8 mio. fra EUs H2020-program til forbruger-relateret forskning inden for rammerne af Nanopack-projektet (www.nanopack.eu).

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte:

Institutleder Jacob Eskildsen
Mail:eskildsen@mgmt.au.dk
Tlf.:+4531608100
Mobil:+4531608100

Professor Michael Dahl
Mail: msd@mgmt.au.dk
Tlf.:+4587165119
Mobil:+4530959984

Administrativ leder Pernille Kallehave
Mail: peka@mgmt.au.dk
Mobil:+4521605659

Aarhus BSS
300871 / i40