Du er her: AU  Medarbejdere  Institutter m.v. Nyhed

Udbytterigt ledelsesmøde

Medlemmerne af både den nuværende og den kommende universitetsledelse mødtes på Sandbjerg for at skabe et fælles grundlag for den videre proces.

01.11.2010 | Thomas Sørensen

Rektorat, dekaner og direktør for DMU og dekanerne for de kommende hovedområder havde et godt og udbytterigt møde, da de den 27. oktober mødtes på Sandbjerg. Her blev der skabt et fælles vidensgrundlag om den hidtidige proces og en fælles forståelse for de problemstillinger, som den faglige udviklingsproces står over for.

Dekanerne for de fire kommende hovedområder, Mette Thunø, Svend Hylleberg, Brian Bech Nielsen og Allan Flyvbjerg, overtager fra mandag den 1. november ansvaret for den faglige udviklingsproces på de respektive hovedområder. Dekanernes ansættelse på Aarhus Universitet træder i kraft samme dag, og videreførelsen af udviklingsprocessen bliver altså en af deres første opgaver.

De nuværende dekaner varetager driften på deres respektive hovedområde frem til årsskiftet.

Den faglige udviklingsproces, Medarbejdere, Studerende, Nyt fra ledelsen
Tags: dekaner, debat, ledelse
300871 / i40