Økonomimanual

Økonomimanualen er opdelt i forskellige emner, som kan udsøges i nedenstående søgefunktion. Hver emne er igen opdel i fire underemner som er:

 • Instrukser
 • Vejledninger
 • Blanketter
 • Processer og arbejdsgangsbeskrivelser

Du kan søge alfabetisk ved at klikke på teksten ALFABETISK og anvende alfabaren. Hvis du klikker på ØKONOMIMANUAL kommer der en række emner frem. Hvert emne består af flere underemner. Du går direkte til et underemne ved at klikke på den tilhørende tekst.

Alfabetisk

Økonomimanual

IdParentNameØkonomi
1 0

Regnskabsinstruks for AU

1
4 0

Navision Stat

2
5 0

IndFak

2
6 0

RejsUd

2
8 0

ØS LDV

2
9 0

AURAP

2
10 0

Finanskontoplan med vejledning

3
0

Konteringsinstruks

3
0

Kommerciel eller ikke-kommerciel aktivitet

3
12 0

Intern handel

3
13 0

Månedshjul

4
0

Budgetinformationer

4
16 0

Tidsplan

4
17 0

Periodisering

4
0

Løn og ressourcer

5
18 0

Lønrefusion

5
19 0

Lønbehandling - HR

5
20 0

Kostpriser

5
21 0

Ressourcer

5
22 0

Lønbehandling - projekter

5
23 0

Projektoprettelse

6
24 0

Indtægtsdækket Virksomhed (IV)

6

25 0

Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) 

6
26 0

Medfinansiering

6
27 0

Journalisering

6
29 0

EU-projekter

6
30 0

Eksterne projekter, generelt

6
31 0

Styrelsen for Forskning og Uddannelse

6
32 0

Kreditoroprettelse

7
33 0

Købsfaktura, håndtering

7
34 0

Kreditor, rykkere

7
35 0

Debitoroprettelse

8
36 0

Salg og fakturering, håndtering

8
37 0

Debitor, rykkere

8
38 0

Debitor, afskrivning af tab

8
39 0

Salgsfakturering

8
41 0

Rejseregler

9
42 0

Systemadgang

9
43 0

Rejseafregning

9
44 0

Udgiftsafregninger

9
45 0

Kørsel

9
46 0

Rejseforsikring

9
47 0

Kreditkort

9
48 0

Anlægsaktiver, oprettelse

10
49 0

Anlægsaktiver, afskrivninger

10
50 0

Anlægsaktiver, salg

10
51 0

Finanskladde

11
52 0

Kontantkasse

11
53 0

Rentetilskrivning

11
54 0

Bankkonti (s)

11
0

Bankkvittering (s)

11
55 0

Moms

12
56 0

Administration af legater

13
57 0

Legater

13
  • Økonomimodel
  • Økonomisystemer
  • Kontoplanstruktur
  • Tidsplaner og årshjul
  • Løn og ressourcer
  • Eksterne projekter
  • Køb (kreditor)
  • Salg og fakturering
  • Rejser
  • Anlægsaktiver
  • Kasse og likviditet
  • Moms
  • Legater
1394483 / i40