Projektoprettelse

Der skal fremsendes korrekt udfyldt Excelark samt den nødvendige dokumentation/ godkendelse - dvs. ansøgningen samt godkendelse fra institutlederen - for at Projektenheden kan oprette en ansøgning/projekt i Navision*.

Når sagen/projektet er oprettet modtager du sagsnummer fra Projektenheden via mail.

* Oprettelser af ansøgninger/projekter i Navision er pt. kun relevant for delregnskab 4 og delregnskab 5. Hertil hører et separat excelskema, der medtager budgetteringsfasen. Vælg Excelark med ansøgning.
1393071 / i40